Välkommen till vår varumärkesmanual

Stockholms stad med alla verksamheter är en  kommunkoncern och ett  gemensamt varumärke. Stockholms stads varumärke är summan av den uppfattning som både andra och vi själva har av staden och det vi gör. Styrkan i vårt varumärke bestäms först och främst av kvaliteten på vår service och våra verksamheter. Stockholms stads varumärke är därför någonting som vi bygger inifrån – tillsammans.

I manualen hittar du information och riktlinjer för hur vi ska bygga vårt varumärke. Att använda vår grafiska profil  konsekvent är ett sätt. Här finns allt som ingår i vår profil och flera goda exempel att inspireras av i vårt gemensamma arbete med att bygga varumärket Stockholms stad.
 

Manualen kommer löpande att fyllas på och förbättras. Har du ett gott exempel som kan hjälpa och inspirera andra eller har du kanske hittat något du tycker vi kan förtydliga eller förklara bättre? Hör av dig! Skriv till oss: varumarkesmanual@stockholm.se