Capital of Scandinavia

Stockholm – The Capital of Scandinavia är en positionering som sammanfattar Stockholmsregionens styrkor; öppen, innovativ och hållbar. Det är en paketering av Stockholms image, och ett budskap, inte en avsändare eller en fysisk benämning. Den är en uttalad ambition om hur Stockholmsregionen vill uppfattas internationellt. Med positioneringen kommunicerar vi tillsammans med drygt 50 kommuner stockholmsregionens fördelar på ett tydligt och konsekvent sätt.

När ska positioneringsbudskapet användas

Positioneringen ska finnas med i stadens övergripande kommunikation och alltid i sammanhang som riktar sig till en internationell målgrupp. Den kan finnas med som logotyp, i löpande text, i rubrik eller typograferad som fristående budskap.

Med övergripande kommunikation menas kommunikation som riktar sig till en bred målgrupp och inte är ren verksamhetsspecifik kommunikation. Exempelvis:

  • Tryckt material om olika stadsövergripande frågor
  • Årsredovisningen
  • Rekryteringsannonser

Som fristående budskap behöver inte ordet Stockholm vara med eftersom det används tillsammans med Stockholms stads logotyp. Budskapet ska det vara skrivet i Stockholm Type, regular eller bold och storleken kan variera från enhet till enhet i proportion till övriga element.

Undantagsfall där budskapet får exkluderas är när utrymmet är begränsat. Budskapet får inte tillämpas i kommunikationen på bekostnad av våra kontaktuppgifter och tillgänglighet.

Vid evenemang

 

Vid evenemang och utställningar som riktar sig till en internationell målgrupp ska symbolen Stockholm – the Capital of Scandinavia finnas med, oftast tillsammans med S:t Erik.

Exempel:

  • Lokalt evenemang i en stadsdel – endast S:t Erik
  • Kulturfestivalen – ett stadsövergripande evenemang med både lokala och internationella målgrupper. Här ska både S:t Erik och symbolen Stockholm – the Capital of Scandinavia vara med.
  • Internationella idrottssammanhang – riktar sig till både lokala och internationella målgrupper. Här ska både S:t Erik och Stockholm – the Capital of Scandinavia vara med men med olika utformning beroende på målgrupp. Till exempel: i tunnelbaneannonsering som främst handlar om att marknadsföra evenemanget till stockholmarna ska S:t Erik vara med tillsammans med budskapet The Capital of Scandinavia skrivet i text. På annonsering på plats som syns i tv-sändningar ska enbart symbolen Stockholm – the Capital of Scandinavia användas.
  • Mässor utomlands, till exempel MIPIM – endast symbolen Stockholm – the Capital of Scandinavia.

 

Exempel på tillämpning

 I rekryteringsannonser typograferas budskapet och placeras i ena hörnet.


I sammanhang där budskapet förstärker övrigt innehåll kan det dras upp i storlek som i det här exemplet.


Webbplatsen Visit Stockholm som riktar sig mot en internationell målgrupp.