Varumärkestrategi

Vi samlar alla stadens verksamheter under ett gemensamt varumärke – Stockholms stad. Det innebär att alla verksamheter, förvaltningar och projekt ryms under samma varumärkesplattform. Genom att ha en gemensam varumärkesplattform och använda gemensam logotyp och grafiska profil skapar vi en tydlig bild av vår stad både i vår interna och externa kommunikation. För de kommunala bolagen gäller tills vidare särskilda regler för grafisk profil.