Capital of Scandinavia

Stockholm – The Capital of Scandinavia är en positionering som sammanfattar Stockholmsregionens styrkor; öppen, innovativ och hållbar. Det är en paketering av Stockholms image, och ett budskap, inte en avsändare eller en fysisk benämning. Det är en uttalad ambition om hur Stockholmsregionen vill uppfattas internationellt. Med positioneringen kommunicerar vi tillsammans med drygt 50 kommuner stockholmsregionens fördelar på ett tydligt och konsekvent sätt.

Den styrka som finns i att Stockholms stad tillsammans med ett 50-tal kommuner i regionen marknadsför sig tillsammans – främst gentemot en internationell målgrupp – bidrar till att attrahera fler företag, investeringar och besökare till regionen och staden, vilket i sin tur ger tillväxt och fler arbetstillfällen här. Det är en förutsättning för att uppnå visionen.

Läs här hur budskapet ska användas