Varumärkesplattform

Vårt varumärke utgår från en gemensam varumärkesplattform som beskriver vad vi vill och står för. Varumärkesplattformen består av vår vision och våra förhållningssätt. Varumärkesplattformen hjälper alla våra verksamheter att samlas kring en tydlig kärna och tolkas utifrån varje verksamhets förutsättningar för att vara ett stöd i det dagliga arbetet.

Vår vision

Vår vision, Ett Stockholm för alla, är den utveckling som vi ska bidra till. Den betyder förstås olika saker för våra verksamheter. Det viktigaste är att vi sätter stockholmarnas behov och förväntningar främst när vi utvecklas. Stockholmarnas behov förändras både över tid och när befolkningens sammansättning förändras.

Visionen hjälper oss att hela tiden sträva efter att bli bättre för dem vi är till för. Den är ett verktyg som hjälper oss att lyfta blicken och att sträva i en och samma riktning.

Förhållningssätt

Vi ska vara aktiva, trovärdigaoch tillgängliga, i vårt arbete. Våra förhållningssätt beskriver hur vi ska vara och ger oss stöd för ett gemensamt och konsekvent agerande. När vi möter stockholmarna på ett aktivt, trovärdigt och tillgängligt sätt visar vi tillsammans vad staden står för. För att orden inte ska stannar vid just ord är det viktigt att vi alla, både medarbetare och verksamheter, gör orden till våra egna och agerar efter dem i vardagen.