Varumärkesregler för bolag

Dessa varumärkesregler gäller för bolag i Stockholms stads kommunkoncern.

Stockholms stad är ett gemensamt varumärke

Stockholms stad, med alla sina verksamheter är ett samlat varumärke. Det innebär att varumärkesplattformen omfattar hela koncernen. Alla verksamheter arbetar för att förverkliga stadens vision och de övergripande målen. Alla ska arbeta med samma förhållningssätt och löfte. Detta beslutades av kommunfullmäktige 2012 i stadens kommunikationsprogram och gäller för alla förvaltningar och bolag.

Tydlig varumärkesstrategi

Stadens bolag får använda stadens grafiska profil fullt ut. De bolag som idag har en egen grafisk profil, det vill säga som inte använder stadens övergripande grafiska profil ska inte heller använda stadens logotyp.

Bolagen ska i text skriva en del av Stockholms stad väl synligt på visitkort, i platsannonser och på bolagets webbplats. Texten skrivs i ett typsnitt som bolaget i övrigt använder i sin grafiska profil. I bolagets årsredovisning ska tillhörigheten till Stockholms stad beskrivas mer utförligt. Detta ersätter den tidigare texten: Ingår i koncernen Stockholms Stadshus.

På engelska översätts texten: A municipal company, City of Stockholm

Stockholm Type, stadens egna typsnitt, är en del av stadens grafiska profil och får endast användas när stadens grafiska profil används.

Budskapet: Stockholm the Capital of Scandinavia

Bolag inom kommunkoncernen ska, liksom förvaltningarna, kommunicera budskapet Stockholm – The Capital of Scandinavia. Bolag som har ordet Stockholm i namnet behöver endast kommunicera budskapet The Capital of Scandinavia. Bolagen typograferar budskapet i den egna grafiska profilen.

Fortsatt varumärkesutveckling

På sikt finns tydliga fördelar för fler av bolagen att ingå i stadens grafiska profil. De blir då en del av stadens starka varumärke – även grafiskt. Övergången till stadens profil ska göras i nära samarbete med stadsledningskontoret.