Avsändare

För att vara tillgängliga, trovärdiga och stärka stadens varumärke berättar vi alltid att vi är Stockholms stad. När det behövs lyfter vi fram och profilerar det unika i våra verksamheter, men alltid som en del av Stockholms stad. Både när staden kommunicerar ensamt eller tillsammans med andra ska det tydligt synas att staden är avsändare.