Digitalt

Staden finns i många digitala kanaler. För att allt ska hänga ihop är det viktigt att Stockholms stad står som tydlig avsändare, oavsett kanal.