Rörlig bild

Rörligt material i form av film och animationer i digitala kanaler blir ett allt viktigare sätt att kommunicera. Stockholms stad använder framför allt två olika plattformar för att publicera rörligt material, Youtube och 23 Video. För båda plattformarna och eventuella andra kanaler gäller att material som publiceras ska följa stadens grafiska riktlinjer.

Film

Vinjetter och namnskyltar

I stadens mediabank finns vinjetter i enlighet med den grafiska profilen. Vinjetten finns både med färgad bakgrund, transparent och vit. Vinjetten ska alltid användas i inledningen av en film eller i slutet av en film. Det går också bra att ha vinjett både i inledningen och i slutet.

Vinjetten finns också i en kort respektive en längre version. Det är fritt att välja den version som passar bäst i sammanhanget.

På samma sätt som vinjetten finns namnskyltar i flera olika utföranden och färger enligt den grafiska profilen i stadens mediabank. Texten i namnskyltarna kan läggas både till vänster och till höger. Om dessa namnskyltar inte fungerar i sammanhanget går det naturligtvis bra att skapa egna, så länge de följer stadens grafiska profil gällande färger och typsnitt.

Stockholm Type Bold respektive Stockholm Type regular ska användas både i namnskyltar och eventuella andra skyltar som används i en film.

Till stadens mediabank

Användarnamn och lösenord till mediabanken hittar du på intranätet.

Leverantörer som behöver tillgång till mediabanken skickar ett mejl till: varumarkesmanual@stockholm.se

Animationer

Färger

Vid användning av plattor och andra färgade element ska stadens färgprofil användas. Utgå från webbfärger eller RGB när färger väljs. Tänk på att filmer ofta behöver komprimeras innan de läggs ut på nätet vilket kan leda till att färger förvrängs något.

Musik

Används musik eller annat pålagt ljud är det viktigt att säkerställa att rättigheter för att använda ljudet finns. Tänk också på att rättigheter även krävs om musik eller ljud spelas in och tydligt hörs på filmen från till exempel en föreläsning eller liknande.

Används musik i en film så tänk även på att musiken följer stadens övergripande profil och budskap, säkerställ att eventuell text inte strider mot stadens profil och budskap.

Om man använder musik som är CC-licenserad är det viktigt att man har med namnet på musiker och stycke i eftertexterna eller på annat sätt för att ge ett erkännande till de som skapat musiken.

Uppdaterad