Rörlig bild

Rörligt material i form av film och animationer i digitala kanaler blir ett allt viktigare sätt att kommunicera. För att publicera rörligt materia använder vi plattformen Mediaflow. Allt material som publiceras ska följa stadens grafiska riktlinjer.

Film

Det är viktigt att stadens filmer alltid har en tydlig avsändare i form av vår logotyp S:t Erik. Logotypen placeras med fördel i slutet av filmen.

Färdiga vinjetter och namnskyltar

I stadens mediabank finns en zip-fil med färdiga vinjetter, namnskyltar och informationsskyltar att ladda ner. Det finns också exempelfilmer där man ser hur de olika varianterna ser ut. Men det är alltså zip-filen du ska ladda ner och använda.

Vinjetterna har vår logotyp och finns både med färgad, vit och transparent bakgrund. De finns i två olika längder och det är fritt att välja den version som passar bäst i sammanhanget.

Namnskyltar finns i flera olika utföranden och färger. Texten på namnskyltarna kan läggas antingen till vänster eller höger. De finns med logotyp när man vill tydliggöra att det är någon från staden som pratar och utan för personer utanför vår organisation.

Om de färdiga vinjetterna och namnskyltarna inte passar går det bra att skapa egna, så länge de följer stadens grafiska profil gällande färger och typsnitt.

Stadens typsnitt, Stockholm Type Bold respektive Stockholm Type regular, ska användas både i namnskyltar och övrig text som visas.

Till stadens mediabank

Användarnamn och lösenord till mediabanken hittar du på intranätet.

Leverantörer som behöver tillgång till mediabanken skickar ett mejl till: varumarkesmanual@stockholm.se

Animationer

Färger

Vid användning av plattor och andra färgade element ska stadens färgprofil användas. Utgå från webbfärger eller RGB när färger väljs. Tänk på att filmer ofta behöver komprimeras innan de läggs ut på nätet vilket kan leda till att färger förvrängs något.
Stadens färger

Ikoner

Används stadens ikoner i animationer så välj den tunnare varianten som är framtagen för webb.
Ikoner för webb

Musik

Används musik eller annat pålagt ljud är det viktigt att säkerställa att rättigheter för att använda ljudet finns. Tänk också på att rättigheter även krävs om musik eller ljud spelas in och tydligt hörs på filmen från till exempel en föreläsning eller liknande.

Används musik i en film så tänk även på att musiken följer stadens övergripande profil och budskap, säkerställ att eventuell text inte strider mot stadens profil och budskap.

Om man använder musik som är CC-licenserad är det viktigt att man har med namnet på musiker och stycke i eftertexterna eller på annat sätt för att ge ett erkännande till de som skapat musiken.

Tillgänglig video

Videor som Stockholms stad publicerar ska vara tillgängliga för alla. Därför ska video som staden producerar vara tillgänglighetsanpassad.

Tillgänglig video

Uppdaterad