Rörlig bild

Rörligt material i form av film och animationer i digitala kanaler blir ett allt viktigare sätt att kommunicera. Stockholms stad använder framför allt två olika plattformar för att publicera rörligt material, Youtube och 23 Video. För båda plattformarna och eventuella andra kanaler gäller att material som publiceras ska följa stadens grafiska riktlinjer.

Film

Vinjetter och namnskyltar

I stadens mediabank finns vinjetter med vår logotyp i enlighet med den grafiska profilen. De finns både med färgad, vit och transparent bakgrund. Vinjetten ska alltid användas i inledningen eller i slutet av en film. Det går också bra att ha den både i inledningen och i slutet om man vill. Vinjetten finns i två olika längder och det är fritt att välja den version som passar bäst i sammanhanget.

I mediabanken finns det också namnskyltar i flera olika utföranden och färger enligt den grafiska profilen. Texten på namnskyltarna kan läggas antingen till vänster eller höger. Om de färdiga namnskyltarna inte passar går det bra att skapa egna, så länge de följer stadens grafiska profil gällande färger och typsnitt.

Stadens typsnitt, Stockholm Type Bold respektive Stockholm Type regular, ska användas både i namnskyltar och övrig text som visas.

Till stadens mediabank

Användarnamn och lösenord till mediabanken hittar du på intranätet.

Leverantörer som behöver tillgång till mediabanken skickar ett mejl till: varumarkesmanual@stockholm.se

Animationer

Färger

Vid användning av plattor och andra färgade element ska stadens färgprofil användas. Utgå från webbfärger eller RGB när färger väljs. Tänk på att filmer ofta behöver komprimeras innan de läggs ut på nätet vilket kan leda till att färger förvrängs något.
Stadens färger

Ikoner

Används stadens ikoner i animationer så välj den tunnare varianten som är framtagen för webb.
Ikoner för webb

Musik

Används musik eller annat pålagt ljud är det viktigt att säkerställa att rättigheter för att använda ljudet finns. Tänk också på att rättigheter även krävs om musik eller ljud spelas in och tydligt hörs på filmen från till exempel en föreläsning eller liknande.

Används musik i en film så tänk även på att musiken följer stadens övergripande profil och budskap, säkerställ att eventuell text inte strider mot stadens profil och budskap.

Om man använder musik som är CC-licenserad är det viktigt att man har med namnet på musiker och stycke i eftertexterna eller på annat sätt för att ge ett erkännande till de som skapat musiken.

Uppdaterad