Sociala medier

När Stockholm växer förändras staden. Det ställer nya krav på hur vi kommunicerar med stockholmarna. Med sociala medier kan du enkelt ha en dialog och snabbt ge svar på frågor eller kommunicera ditt budskap. Med dialog bygger du också relationer vilket skapar förtroende för vårt varumärke.

Profilbild

I våra profilbilder ska S:t Erik finnas med som en tydlig avsändare, men eftersom ytan är begränsad använder vi bara skölden. Du kan välja fritt vilken av våra profilfärger som du vill ha som bakgrundsfärg. Detta bidrar till att färgerna får större genomslag, skapar viss särskiljning och visar på mångfald.

När man valt att använda en färg är det viktigt att samma färg används genomgående i samtliga sociala kanaler för att skapa kontinuitet och igenkänning.

Vissa verksamheter är mer konkurrensutsatta än andra och behöver ett unikt utseende. I dessa fall kan man använda sig av färger, mönster, bilder och illustrationer som är i stadens manér tillsammans med Stockholm Type Display Bold eller S:t Erik.

Ladda ner en zip-fil med Stockholms stads profilbilder för sociala medier

Facebook

 1. Profilbild: Använd S:t Erik som profilbild för att markera att Stockholms stad är avsändare,
 2. Rubrik: Ge kontot ett namn som tydligt beskriver vilken verksamhet eller projekt som det handlar om,
 3. Basinformation: Beskriv verksamheten och vad användarna kan förvänta sig av kontot så tydligt som möjligt,
 4. Bilder: Använd alltid Stockholm Type Bold när du skapar budskap,
 5. Omslagsbild: Tips, bilden kan bytas ut löpande för att skapa exponering i följarens flöde,
 6. Budskap: Skriv budskapsrubriker på omslagsbild i Stockholm Type Bold och tilläggsinformation i Stockholms Type Regular.

Twitter

 1. Profilbild: Använd S:t Erik som profilbild för att markera att Stockholms stad är avsändare,
 2. Rubrik: Ge kontot ett namn som tydligt beskriver vilken verksamhet eller projekt som det handlar om,
 3. Basinformation: Beskriv verksamheten och vad användarna kan förvänta sig av kontot så tydligt som möjligt,
 4. Länk och länkfärg: Länka till verksamhetens eller projektets webbsidor och välj en av Stockholms stads fulltonsfärger som länkfärg (dock inte gul),
 5. Bakgrundsbild: Här kan du välja att använda en bild, färg eller mönster. Till exempel kan du hitta en bild som passar i vår mediabank eller välja en av stadens färger som bakgrund.

- Om du väljer bild i headern kan du använda samma bild i den stora bakgrunden eller en utav stadens profilfärger.
- Om du väljer bild i den stora bakgrunden kan du använda samma bild i headern,standardfärgen svart eller en utav profilfärgerna.
- Mönster används endast i den stora bakgrunden. Om du väljer att använda mänster kan du använda standardfärgen svart eller en utav profilfärgerna i headern.

Instagram

 1. Profilbild: Använd S:t Erik som profilbild för att markera att Stockholms stad är avsändare,
 2. Rubrik: Ge kontot ett namn som tydligt beskriver vilken verksamhet eller projekt som det handlar om,
 3. Basinformation: Beskriv verksamheten och vad användarna kan förvänta sig av kontot så tydligt som möjligt,
 4. Länk: Länka till verksamhetens eller projektets webbsidor.

Riktlinjer för arbete i sociala medier

På stockholm.se finns en handledning som ska hjälpa dig som arbetar inom staden att kommunicera med stockholmarna via sociala medier. Här finns riktlinjer för hur du bör gå till väga i ditt arbete med sociala medier, vägledning vid kanalval och goda exempel som vi hoppas ska inspirera.

Handbok för sociala medier på stockholm.se

Sociala medie-logotyper

Varje socialt medie, som Facebook, har egna regler för hur och i vilka sammanhang deras logotyper får användas. Innan du marknadsför tryckt eller digitalt material som innehåller ett företagslogotyp är det viktigt att du läser igenom gällande riktlinjer.

Nedan finns länkar till respektive socialt medies riktlinjer och nedladdningsbara logotyper.

Uppdaterad