Distribution och spridning på sociala medier

För att få rätt spridning och distribution på ditt innehåll behöver det vara optimerat för sociala medier. Det gäller såväl i utformning som i anpassning till respektive plattforms regler och algoritm.

Råden och tipsen på den här sidan handlar om organisk spridning/distribution, det vill säga inte optimering av annonsering eller köpt spridning.

Kontext och timing

Hur välpaketerat och snyggt innehåll du än skapar för sociala medier är kontext och timing ännu mer viktig. Rätt innehåll vid rätt tillfälle skapar en aktualitetskänsla och gör dig mer relevant för din målgrupp.

Därför behövs både långsiktig planering, som är effektivt och sparar tid, och kortsiktig planering som beaktar vad som händer i omvärlden.

Genom att ha en god planering får du mer tid att skapa innehåll som du inte kan förutse i planeringen. Vid sådana tillfällen kan innehåll som är mer informerande och enkelt paketerat ge bättre effekt, snarare än att försöka skapa visuellt eller väldigt ambitiöst innehåll. Det är timingen som är det viktiga.

Smarta projekt i Stockholm (png, nytt fönster)

Filminspelning på Stadion (png, nytt fönster)

Detta kräver en bra omvärldsbevakning, för att du ska kunna hålla koll på vad omvärlden pratar om just nu.

Så lär du dig mer om sociala medier

Ta vara på kommentarsfältet

Dialog och svar på frågor är på de flesta sociala medier en positiv signal till algoritmerna, vilket ökar spridningen. Ta därför vara på kommentarsfältet!

Det innebär att svara på frågor, kommentarer och funderingar från din målgrupp. Kommentarsfältet kan också vara en bra yta att förstärka dina budskap eller lägga till information som inte fick plats i inlägget.

Dialog och att svara

Låt målgruppen stanna kvar på plattformen

De allra flesta sociala medier premieriar innehåll som låter dess användare stanna kvar på plattformen. Det betyder att innehåll som syftar till att användarna ska klicka sig bort från plattformen kommer ha svårare att nå många.

Skapa därför innehåll som är gjort för att konsumeras direkt på plattformen, utan länkar. Några vanliga format kan vara:

 • Video – visuellt, delbart och går att konsumera i sin helhet på plattformen.
 • Välskrivna och fördjupande inläggstexter – utgå alltid från en bra berättelse.
 • Bildberättelser – bilder med foto, grafik och text som är skapade för att läsas i en viss ordning, fungerar väldigt bra på Instagram.
 • Inlägg med många bilder. Det kan locka din målgrupp att klicka på inlägget, om de vill titta närmare på de olika bilderna.

Undvik länkar

En hänvisning till en webbplatslänk är en vanlig avslutning på ett inlägg i sociala medier. Fundera på om din målgrupp verkligen behöver länken eller om du kan lägga till något i inlägget istället – då kan ditt inlägg få större möjlighet att nå fler.

Gör innehåll som är lätt att dela

Genom att göra innehåll som är enkelt för din målgrupp att dela vidare ökar det dina chanser att nå fler. För oss som kommun är detta ofta nyttig, viktig och relevant samhällsinformation som skapar värde för vår målgrupp. Några exempel kan vara

 • hur väderleken påverkar – värme, kyla, regn eller snö
 • råd och rekommendationer om covid-19
 • avrådan från att bada
 • eller information om eldningsförbud.

Det finns också mer generella tips för att skapa delbart innehåll. Det kan till exempel vara innehåll med

 • djur
 • vacka solnedgångar
 • eller en historisk koppling.

Ofta handlar det om att testa och se vad som fungerar, för att sen utvärdera och testa igen. En bra omvärldsbevakning kan hjälpa dig att hitta det som många gillar att dela vidare.

Så lär du dig mer om sociala medier

Bilden på när Bernie Sanders satt i en stol med vantar och munskydd är ett bra exempel som illustrerar de mekanismer som finns bakom innehåll som många vill dela. Jesper Åström, som har skrivit en Linkedin-artikel om detta, sammanfattar det med att Bernie Sanders

 • är trygg och helt ofarlig att dela
 • får mig att känna mig unik – går att anpassa som jag vill
 • och hade rätt timing.

Why did Bernie Blow up, Linkedin

Skapa unikt innehåll

Genom att ha innehåll som din målgrupp inte kan få någon annanstans kan du få ett större engagemang kring ditt konto eller sida. Du kan utgå från följande principer:

 • Skapa innehåll särskilt för den plattform du jobbar på.
 • Undvik att ta andra aktörers innehåll rakt av, utan anpassa utifrån din målgrupp och verksamhets behov – exempelvis lokalanpassning.
 • Vill du att andra aktörer ska dela ditt innehåll/budskap – skapa en verktygslåda av budskap, inlägg eller grafik som respektive aktör kan anpassa utifrån sina förutsättningar.

Uppmuntra till engagemang och delning

 Att be om hjälp fungerar ofta bra för att spridning på sociala medier. Därför kan du uppmuntra din målgrupp till att gilla eller dela vidare dina inlägg. Det gör det tydligt vad du vill att målgruppen ska göra med innehållet, och visar också på att de kan hjälpa till! 

Dela innehåll i Facebook-grupper

Många invånare och målgrupper använder sig av olika Facebook-grupper för att få information om saker de är intresserade av. Det kan vara vad som händer i deras bostadsområde eller andra intressen de kan ha. 

Är ditt innehåll intressant och relevant för en viss grupp kan det organiskt också sprida sig dit, vilket brukar ge större räckvidd och engangemang. De flesta delningar eller inlägg i en grupp görs av privatpersoner, men det är också möjligt att gå med i en grupp som en Facebook-sida. Detta kan vara mycket effektivt, men kräver också en del åtagande:

 • Fråga administratören för gruppen om lov att gå med i gruppen.
 • Berätta varför du vill gå med i gruppen och vad du kommer tillföra för värde till gruppens medlemmar.
 • Informera om att sidan är en verksamhet inom Stockholms stad och att kommunikation med staden inom gruppen blir allmänna handlingar och kan komma att diarieföras.
 • Tänk långsiktigt och relationsskapande – gå med i grupper för att lyssna in reaktioner på det innehåll du postar och ta emot feedback.
 • Var beredd på att svara på många frågor eller kommentarer, kanske om helt annat än vad just din verksamhet vill berätta.

Komplettera med köpt spridning

För att ge ditt innehåll en extra knuff mot rätt målgrupp kan du komplettera med köpt spridning på inläggen du postar. Det kan vara användbart för att

 • börja bygga ett engagemang för din sida
 • få fler följare, genom att bjuda in dem som gillar/engagerar sig att följa
 • nå rätt målgrupp för innehållet, genom demografi, intressen eller geografi
 • få så kallat "social proof" – att många gillar/delar något sänker trösklarna för fler att göra samma sak.

Uppdaterad