Grafisk profil i sociala medier

Här finns information, mallar och vägledning kring hur du använder stadens grafiska profil på sociala medier.

Övergripande vägledning kring hur du kan arbeta med innehåll, dialog, publicering med mera finns i stadens handledning för sociala medier.

Handledning för sociala medier i Stockholms stad

Profilbild

I våra profilbilder ska S:t Erik finnas med som en tydlig avsändare, men eftersom ytan är begränsad använder vi bara skölden. Du kan välja fritt vilken av våra profilfärger som du vill ha som bakgrundsfärg. Att olika färger används på stadens sociala medier bidrar till att färgerna får större genomslag, skapar viss särskiljning och visar på mångfald.

Profilbilder S:t Erik (200 kb, zip)

Vissa verksamheter är mer konkurrensutsatta än andra och behöver ett unikt utseende. I dessa fall kan man använda sig av färger, mönster, bilder och illustrationer som är i stadens manér tillsammans med Stockholm Type Bold eller S:t Erik.

Har du en annan profilbild än S:t Erik är det extra viktigt att du uppger att din verksamhet är inom Stockholms stad i ditt kontos basinformation.

Basinformation på sociala medier

När det gäller stadens logotyp finns det generella regler för hur den ska användas. Dessa regler kan vara relevanta även för dig som arbetar med sociala medier.

Stockholms stads logotyp

Omslagsbild

På många sociala medier kan du ha en omslagsbild. Du kan välja en bild, video, färg eller mönster. Till exempel kan du hitta en bild i stadens mediabank eller välja en av stadens färger som bakgrund.

Omslaget ska signalera vilken verksamhet som står bakom kontot. Välj därför gärna en bild eller video som har ett verksamhetsnära uttryck. Arbetar du med en kampanj som har ett eget uttryck inom stadens grafiska profil kan du använda det som omslagsbild. Se exempel på verksamhetsnära bilder och bilder med kampanjuttryck nedan.

Verksamhet – exempel

Kampanj – exempel

Läs även på om stadens bildmanér och tillgänglighet i sociala medier.

Stadens bildmanér

Tillgänglighet på sociala medier

Skapa specifika omslagsbilder och undvik logotyp

På de sociala medier där du kan ha en omslagsbild gäller specifika mått. Måtten kan också skilja sig åt hur de visas på mobil och dator. Därför behöver du kolla upp vad som gäller på respektive plattform och skapa omslagsbilder utefter det.

Omslagsbild, Facebook

Omslagsbild, Twitter

Omslagsbild, Linkedin

Omslagsbild, YouTube

Använd en bild som fungerar på både dator och mobil och som inte har text eller grafik som kräver en viss position i bilden.

Av samma skäl ska du inte ha stadens logotyp i omslagsbilden, eftersom bilden beskärs olika beroende på om du tittar på en mobil eller dator.

Bilder i innehåll

Nedan finns exempel på hur stadens grafiska profil kan hanteras i bilder på sociala medier. För varje exempel finns mallar i Indesign och Photoshop, som är enkla att använda. Vill du ha tillgång till mallarna, mejla till redaktion@stockholm.se

När du skapar innehåll till sociala medier, läs också på om följande:

Stadens bildmanér

Tillgänglighet på sociala medier

Skapa bra och engagerande innehåll

Bild och text på färgplatta

Tonad bild med text och ram

Färgad bakgrund med pictogram och text

Uppdaterad