Mål och uppföljning

För att ha en framgångsrik och effektiv närvaro på sociala medier krävs väldefinierade mål, nyckeltal och systematisk uppföljning. Konkreta exempel på hur detta kan hänga ihop finns längst ner i denna guide.

Verksamhetens mål och målgruppens behov

En verksamhets närvaro på sociala medier behöver bottna i två saker:

  • målgruppens behov
  • och verksamhetens mål.

Dessa två faktorer måste knytas ihop.

Närvaron på sociala medier måste alltid utgå från vad din målgrupp vill veta eller göra, snarare än vad din verksamhet upplever är viktigt att berätta. Fokusera på din målgrupps behov, frågor och problem och ta fram olika sätt du kan bidra med nytta och värde.

Nyttan och värdet du bidrar med till målgruppen ska också bidra till dina verksamhetsmål. Då blir närvaron på sociala medier också meningsfull för verksamheten.

Det här förutsätter att det finns en uppföljning av verksamhetens mål och nyckeltal i stort och över tid, eftersom det underlättar att uppföljningen av närvaro i sociala medier.

Definiera kommunikationsmål och nyckeltal

Utifrån verksamhetens mål och målgruppens behov väljer du sen kommunikationsmål och vilka nyckeltal du bör följa över tid.

Stadsledningskontoret har tagit fram en kanal- och effektmodell för att definiera och mäta kommunikationsmål. Kommunikationsmålen och nyckeltal finns kort sammanfattande nedan. Läs gärna hela modellen om du vill fördjupa dig.

Kanal- och effektmodell för Stockholms stad (pdf, nytt fönster)

Orienterad

Målgruppen ska känna till, veta eller enkelt ta reda på något om om din verksamhet.

Nyckeltal: räckvidd, delningar, klick på länk, minskat antal frågor till verksamheten.

Förvissad

Målgruppen ska bli tilltalad, berörd, nyfiken eller känna sig trygga i det Stockholms stad gör.

Nyckeltal: engagemangsgrad på inlägg, förändrad mediebild, mängd och kvalité på diskussioner i kommentarsfält

Lyssnad till

Målgruppen ska uppleva att en synpunkt, fråga eller kommentar har blivit väl besvarad.

Nycketal: Mängd och kvalité på diskussioner i kommentarsfält, analys krävs

Fri att göra

Målgruppen ska uppleva flexibilitet och frihet att hantera sina ”måsten och önskningar” när det passar utifrån personliga preferenser. Det handlar om att göra det enkelt att ta del av kommunala tjänster, såsom att ansöka om utskänkningstillstånd, ansöka om plats i kulturskolan eller boka idrottshall.

Nyckeltal: För att hitta rätt nycketal för sociala medier måste du definiera vilken roll sociala medier har i just den verksamhetsprocess du utgår från. Det kan exempelvis handla om att notera vanliga frågor eller att fånga upp synpunkter och ta vidare dessa för att utveckla verksamheten.

Följ upp mot verksamhetens mål

Genom att koppla dina kommunikationsmål och nyckeltal till verksamhetsmål kan du också enklare se huruvida din närvaro på sociala medier har gett effekt.

Det är inte alltid glasklart att du kan härleda effekten till sociala medier. Men mäter du systematiskt och över tid är sannolikheten större att effekten går att härleda.

Gör din verksamhet enkäter eller undersökningar för att mäta kvalité eller andra faktorer kan dessa också ge en fingervisning hur väl du lyckats med din närvaro på sociala medier.

För exempel på hur detta kan hänga ihop så finns exempel på hur stadsledningskontoret mäter de stadsgemensamma sociala medierna (de konton som heter Stockholms stad).

Stadsgemensamma sociala medier

Uppdaterad