Skapa bra och engagerande innehåll

Att skapa bra och engagerande innehåll till sociala medier kräver kreativitet, struktur och resurser. Här finns en rad tips och goda exempel från stadens verksamheter.

Utgå från målgruppen

Kommunikation behöver ske utifrån din målgrupps behov, utmaningar, problem och frågeställningar. Detta gäller generellt i kommunikation, och också på sociala medier. När du skapar innehåll för sociala medier utgå då från:

  • Ett tydligt syfte kring varför du kommunicerar med målgruppen.
  • Vad du vet om din målgrupp och vad de vill veta.
  • Vad du vill att målgruppen ska veta, känna eller göra efter de sett ditt innehåll.

Ställ dig också frågan varför din målgrupp ska bry eller engagera sig i just det du publicerar. Det kan hjälpa dig att komma med en lösning, vinkel eller berättelse som intresserar din målgrupp. 

Visuellt innehåll

På sociala medier är det många som konkurrerar om olika målgruppers uppmärksamhet. Genom att skapa innehåll som sticker ut visuellt fångar du lättare din målgrupps intresse. Det skapar bättre förutsättningar för att ditt budskap ska uppfattas och för att skapa engagemang.

Låt det som är visuellt intressant få ta plats. Har du en snygg, rolig eller spännande bild/video kan du ibland hålla det kort i övrigt.

Nobel Week Lights (png, nytt fönster)

Funkisvilla (png, nytt fönster)

Utbildande och underhållande innehåll – infotainment

Utbildande innehåll hjälper målgruppen med ett problem, en utmaning eller en fråga som de undrar över. Det viktigaste är att utgå från målgruppens perspektiv, så att det inte bara blir fokus på vad verksamheten vill berätta.

Innehåll som är utbildande eller ger svar på målgruppens frågor kan också vara underhållande eller ha ”glimten i ögat” – det kallas infotainment (Information+entertainment).

Läshunden Bailey (png, nytt fönster)

Krisberedskapsveckan (png, nytt fönster)

Körbärsblommor (png, nytt fönster)

Innehåll som uppmanar till dialog

På sociala medier kan du samtala och föra dialog med din målgrupp. Ta vara på den möjligheten och skapa innehåll kring dialog! Tänk på att din verksamhet ska ha resurser att svara och ta hand om de kommentarer som kommer in.

Dialog och att svara på sociala medier

Uppmanar du till dialog är det viktigt att din verksamhet har en process för hur synpunkterna ska tas om hand. Det kan exempelvis handla om hur synpunkterna används

  • vid verksamhetsutveckling
  • för att planera produktion av innehåll till sociala medier
  • för att förbättra informationsmaterial om verksamheten.

Vad betyder biblioteket för dig? (png, nytt fönster)

Medborgarpanelen (png, nytt fönster)

Kontext och timing

Hur välpaketerat och snyggt innehåll du än skapar för sociala medier är kontext och timing ännu mer viktig. Rätt innehåll vid rätt tillfälle skapar en aktualitetskänsla och gör dig mer relevant för din målgrupp.

Därför behövs både långsiktig planering, som är effektivt och sparar tid, och kortsiktig planering som beaktar vad som händer i omvärlden.

Genom att ha en god planering får du mer tid att skapa innehåll som du inte kan förutse i planeringen. Vid sådana tillfällen kan innehåll som är mer informerande och enkelt paketerat ge bättre effekt, snarare än att försöka skapa visuellt eller väldigt ambitiöst innehåll. Det är timingen som är det viktiga.

Smarta projekt i Stockholm (png, nytt fönster)

Filminspelning på Stadion (png, nytt fönster)

Detta kräver en bra omvärldsbevakning, för att du ska kunna hålla koll på vad omvärlden pratar om just nu.

Så lär du dig mer om sociala medier

Inläggstext och bild/video samspelar

Kom ihåg att nyttja samspelet mellan inläggstext och din bild eller video. Till exempel kan du ha en fråga i inläggstexten och ha en rubrik i din bild/video. Skapar du en spännande dynamik mellan inläggstext och bild/video kan ditt innehåll bli mer intresseväckande för målgruppen. 

Stockholmsgymmet (png, nytt fönster)

Ta hand om kommentarsfältet

Tänk på att ett inlägg på sociala medier oftast har ett kommentarsfält. Fylls det med kommentarer, frågor eller kritik behöver det finnas en närvaro från avsändaren av inlägget. Det kan vara genom glada tillrop, svar på frågor eller bemötande av kritik – det viktigaste är att det finns en aktiv och trovärdig närvaro.

Dialog och svara i sociala medier

Anpassa till rätt format

Genom att anpassa format efter innehåll och kanal får du bättre effekt med ditt innehåll. Det innebär att du behöver veta vilka bildstorlekar, format, längdrekommendationer och andra begränsningar du behöver ta hänsyn till.

Det finns mängder av guider och förteckningar kring format på sociala medier, både hos sociala medier-plattformarna själva och hos andra aktörer. Enklast är att söka på internet efter det du letar efter.

Variera format och innehåll

Varierar du vilka format du använder och olika typer av innehåll skapar du mer variation för din målgrupp. Det ger dig också möjlighet att testa mer vilka format och innehållstyper som fungerar bäst.

Rent konkret kan det handla om att blanda innehållstyper och hur du paketerar – som en bild, video, länkad artikel, gif, längre text och så vidare.

Så lär du dig mer om sociala medier

Följ kanalernas språk

Olika sociala medier har olika språk – med det menas hur tonaliteten är, vilken estetik som används, vilka som använder kanalen m.m. Genom att ha kanalernas olika språk hjälper det dig ur du anpassar ditt innehåll till respektive kanal.

Så lär du dig mer om sociala medier

Uppdaterad