Stadsgemensamma sociala medier

Stockholms stad har ett flera stadsgemensamma konton i sociala medier. De är gemensamma kanaler för hela Stockholms stad, och kan efter behov och förutsättningar användas av stadens olika verksamheter.

Följande konton är stadsgemensamma sociala medier:

Stockholms stad på Facebook

Stockholms stad på Instagram

Stockholms stad på Twitter

Stockholms stad på Linkedin

Stadsutveckling Stockholm på Facebook

Alla redaktionella förfrågningar till stadsgemensamma sociala medier från förvaltningar/bolag ska gå via stadsledningskontorets redaktion på e-post redaktion@stockholm.se. Där tar redaktionen

 • emot material
 • bedömer förfrågningar
 • och lägger sen i den stadsgemensamma planeringen.

Har förvaltning/bolag redaktörsrättigheter publicerar de efter OK själva, annars gör stadsledningskontorets redaktion det.

Det finns också möjlighet att använda de stadsgemensamma sociala medierna som avsändare vid annonsering.

Rutiner för annonsering

Nedan följer syfte med respektive konto och på vilka sätt stadens verksamheter kan nyttja dem.

Stockholms stad på Facebook

Stockholms stads Facebook-sida används för att publicera information, berättelser, nyheter, evenemang med mera som kan vara av intresse för dig som bor i eller besöker Stockholm. Innehållet på sidan ska vara

 • relevant
 • nyttigt
 • berörande
 • och så situationsnära stockholmarna som möjligt.

Det kan vara såväl brett som mer lokalt och nischat innehåll inom följande innehållskategorier:

 • Berättelser som berör. Nedslag eller guldkorn från våra verksamheter, en röst på gatan eller något annat som berör och knyter an till vårt uppdrag som kommun.
 • Samhällsinformation. Händelser som påverkar många som bor i Stockholm, exempelvis en kris, ett snöoväder, ett stort evenemang eller ett eldningsförbud.
 • Aktuellt just nu/på gång i staden.Nyheter, evenemang, händelser, verksamheter och annat som är relevant just nu, exempelvis vad som händer på skollov, under Kulturfestivalen eller vad staden gör kopplat till aktuella frågor.
 • Temaperioder/kampanjer. Under vissa tider på året eller under ett visst evenemang belyser vi ett ämne från flera olika håll, exempelvis skolstart, Pride eller liknande. Kan också vara kampanjer och annonsering för olika kommunikationsinsatser från våra förvaltningar och bolag. 

Via Stockholms stads Facebook-sida kan stadens verksamheter få inlägg publicerade och köpa annonser.

Stadsutveckling Stockholm på Facebook

Facebook-sidan Stadsutveckling Stockholm är tänkt som stadens gemensamma sociala kanal där vi berättar hur Stockholm växer. Här publiceras bland annat innehåll som rör stadsbyggnadsprojekt och samråd/dialoger.

Innehållet tas fram av flera förvaltningar, som sen samordnas och publiceras av en redaktör på stadsledningskontoret. Kontakta redaktion@stockholm.se om du har innehåll som kan passa i kanalen.

Stockholms stad på Linkedin

Linkedin ska vara navet i den relationsbaserade digitala närvaron för att kommunicera Stockholms stad som arbetsplats.

Syftet är att systematiskt och målinriktat etablera, utveckla och underhålla långsiktiga relationer med professionella målgrupper både internt och externt samt kommunicera och tydliggöra arbetsgivarerbjudandet. 

På Linkedin passar också innehåll som är profilerade för staden utifrån ett branschperspektiv, exempelvis innovationer, näringslivsfrågor och klimat- och miljöarbete. Inlägg som publiceras ska vara inom följande innehållskategorier:

 • Berättelser om/från våra verksamheter. Våra verksamheter är viktiga ambassadörer. Intervjuer och/eller filmer med våra verksamheter ska ge en tydlig och ärlig bild av arbetsplatsen och yrkesrollen.
 • Utmaningar och lösningar. Inom offentlig sektor har vi många stora utmaningar. Att presentera dessa inom respektive kompetensområde, och berätta om eller fråga efter lösningar är generöst, intresseväckande och kan leda till spännande diskussioner.
 • Aktuellt just nu/på gång i staden. Kan exempelvis vara mässor vi besöker, evenemang, ögonblicksbilder från projekt vi arbetar med, spännande seminarier och liknande.
 • Det går bra för staden. Uppdateringar som profilerar eller positionerar staden inom till exempel stadsutveckling, innovation hållbarhet, öppenhet, jämställdhet och demokrati kan väcka intresse hos våra målgrupper. Det kan handla om ett pris vi har vunnit, något som sticker hål på myter om offentlig sektor eller smarta stadsutvecklingsprojekt.

Via Stockholms stads Linkedin-sida kan stadens verksamheter få inlägg publicerade och köpa annonsering.

Stockholms stad på Twitter

Twitter är en snabb och direkt kanal där stockholmarna och andra intressenter enkelt kan ta del av tillförlitlig och korrekt information från en trovärdig källa. Närvaro på Twitter ska hjälpa staden att nå ut med viktiga nyheter, exempelvis vid kriser eller andra större extraordinära händelser. Twitter ska också hjälpa staden att kunna bemöta felaktiga påståenden och besvara aktuella frågor i ett publikt forum.

 • Samhällsinformation. Händelser som påverkar många som bor i Stockholm, exempelvis en kris, ett snöoväder, ett stort evenemang eller ett eldningsförbud.
 • Aktuellt just nu/på gång i staden. Nyheter, evenemang, händelser, verksamheter och annat som är relevant just nu, exempelvis vad som händer på skollov, under Kulturfestivalen eller vad staden gör kopplat till aktuella frågor.

Via Stockholms stads Twitter-konto kan stadens verksamheter få inlägg publicerade och svara på frågor eller bemöta kritik. I dagsläget används inte Stockholms stad på Twitter för att köpa annonsering.

Stockholms stad på Instagram

Används endast för att köpa annonsering och för att besvara frågor. I nuläget publiceras inget redaktionellt innehåll här.

Dialog och frågor

Till de stadsgemensamma sociala medierna kommer många kommentarer och frågor varje dag. Stadsledningskontorets redaktion sköter svarshanteringen, men behöver ofta inhämta svar och fakta. Därför kontaktar vi ofta olika verksamheter för att få hjälp frågor och kommentarer staden får på sociala medier.

Bidrar du med innehåll till någon av kanalerna förväntas du också kunna vara behjälplig med svar på eventuella frågor som kan dyka upp.

Tillgänglighet

Enligt såväl lagen om tillgänglighet till digital offentlig service som stadens policy  så ska innehåll i stadens sociala medier vara tillgänglighetsanpassat. Därför är det ett krav vid förfrågningar om publicering eller annonsering på de stadsgemensamma sociala medierna. 

Lokalt är det upp till varje förvaltning och bolag att säkra tillgänglighetsanpassning för sin egen närvaro. Råd och stöd finns i handledningen.

Tillgänglighet i sociala medier

Så mäts de stadsgemensamma sociala medierna

För att säkerställa att respektive kanals mål uppfylls så mäts de stadsgemensamma sociala medierna. Vilka nyckeltal som används är lite olika – men i stort handlar det om räckvidd, engagemangsgrad och i vissa fall följare. Varje kanal följs upp på veckovisa redaktionsmöten och i rapporter som tas fram halvårsvis.

Mål och uppföljning

Nedan publicerar vi rapporter för Stockholms stad på Facebook och Linkedin.

Stockholms stad på Facebook januari-juni 2021 (pdf, 2 MB, nytt fönster)

Stockholms stad på Linkedin januari-juni 2021 (pdf, 1,97 MB, nytt fönster)

Uppdaterad