Rutiner för annonsering i stadsgemensamma sociala medier

Vid behov finns möjlighet för förvaltningar/bolag att köra annonskampanjer på stadsgemensamma sociala medier.

Det finns stadsgemensamma sociala medier på Facebook, Instagram, Linkedin och Twitter. Vissa konton kan användas som avsändare vid annonsering.

Stadsgemensamma sociala medier

De förvaltningar/bolag som vill köra en kampanj ska i god tid skicka en brief till redaktion@stockholm.se med följande innehåll:

  • Vad annonseringen handlar om i breda drag
  • Mellan vilka datum som annonsering körs
  • Vad annonseringen har för budget.
  • Vilken målgrupp kommer annonserna riktas till.
  • Vem eller vilka från förvaltningen/bolaget behöver redaktörsbehörighet för att svara på frågor.

Efter det förs en dialog med förvaltning/bolag för att bena ut alla detaljer.

Korrektur av annons

Stadsledningskontoret behöver få se ett korrektur på färdig annons innan den publiceras. När avropad byrå har ett första färdigt korrektur till beställare på förvaltning/bolag ska byrån också skicka det till august.jakobsson@stockholm.se och redaktion@stockholm.se.

Stadsledningskontoret för sen en dialog med förvaltning/bolag om eventuella synpunkter, så att återkoppling ges samlat till byrån.

Behörigheter till byrå och stadsledningskontoret

Om annonseringen sker via en byrå ges annonsörsrättigheter till byrån. Stadsledningskontoret får annonsörsrättigheter till det annonskonto som annonserna körs från, med en behörighetsnivå så att stadsledningskontoret kan stoppa annonserna. Det sker endast i undantagsfall, exempelvis i en krissituation.

Ansvarig på förvaltning/bolag sköter alltid bevakning och moderering av kommentarer (mer information under rubriken bevakning av kommentarer).

Annonsplaceringar

Det är tillåtet att använda alla annonsplaceringar via Facebook Business Manager förutom Appar och webbplatser (Audience network).

Vid placeringar på Instagram används kontot @stockholms.stad för annonser så att vi har möjlighet att svara på kommentarer som kommer in.

Det är tillåtet att använda alla annonsplaceringar på Linkedin.

Tillgänglighet

Enligt såväl lagen om tillgänglighet till digital offentlig service som stadens policy så ska innehåll i stadens sociala medier vara tillgänglighetsanpassat. Därför är det ett krav vid förfrågningar om annonsering på de stadsgemensamma sociala medierna. 

Tillgänglighet i sociala medier

Beställer du innehåll till sociala medier från stadens upphandlade leverantörer bör du specificera i beställningen att tillgänglighetsanpassning ska ingå.

Bevakning av kommentarer

Alla inlägg och annonser ska bevakas två gånger dagligen så länge kampanjen pågår.

Stadsledningskontoret gör övergripande bevakning två gånger dagligen för meddelandefunktion, och eventuella annonser och inlägg som lever efter att en kampanj tagit slut.

Förvaltning/bolag ansvarar för att svara på eventuella frågor eller kommentarer som kommer in på annonserna. Frågor/kommentarer som ligger utanför förvaltning/bolag ansvarsområde ska hänvisas till rätt instans.

Ansvarig för annonsen/inlägget och ev. ytterligare redaktörer får tillgång till Facebook/Linkedin/Instagram-sidan för att kunna svara på frågor som kommer in på annonsen. Vid svar ska den som svarar skriva under med förnamn.

Annonsen ska bevakas två gånger per dag och frågor/kommentarer ska få svar i så stor utsträckning som möjligt. Det finns tillfällen då en kommentar inte behöver besvaras, till exempel vid en taggning av en vän eller ett allmänt glatt tillrop.

Frågor och kommentarer ska hanteras inom senast 24 timmar eller om det är helg närmsta arbetsdag.

De som bevakar annonserna ska känna till och agera utefter sidans regler under rubriken "Om" på Stockholms stads Facebook och Linkedin (samma gäller för Instagram).

Uppstår något ni är osäkra på hur det ska hanteras, kontakta august.jakobsson@stockholm.se i första hand, i andra hand redaktion@stockholm.se.

Uppdaterad