Guide – starta nytt konto

Att starta ett nytt konto i sociala medier kräver noggrann planering och förarbete. Följ denna guide innan du startar ett nytt konto i sociala medier.

Observera: Just nu avråder stadsledningskontoret stadens verksamheter från att starta nya konton i sociala medier. Detta är med anledning av Schrems II-domen som påverkar hur personuppgifter kan publiceras på sociala medier.

Personuppgifter på sociala medier

Så startar du ett konto

1. Ta del av styrdokument, stöd, rutiner och gör omvärldsbevakning

Läs först igenom Policy för Stockholms stads konton i sociala medier. Där står vad som gäller för att få ha ett konto med Stockholms stad som avsändare.

Alla förvaltningar och bolag ska ha rutiner för att kunna tillämpa stadens policy i sin verksamhet. Därför bör detta steg göras i dialog med kommunikationsfunktion på din förvaltning eller ditt bolag. Du får hjälp och stöd i hur du ska förhålla dig till policyn.

Policy för Stockholms stads konton i sociala medier

Att bygga upp ett nytt konto tar mycket tid och resurser och kräver långsiktighet. Undersök därför vilka andra konton det finns inom Stockholms stad inom ditt verksamhetsområde eller syfte, som du kanske kan bidra till eller samarbeta med.

Sociala medier i Stockholms stad

Det finns också stadsgemensamma konton som stadens verksamheter kan utifrån behov och förutsättningar nyttja, Stockholms stad på Facebook, Instagram, Twitter och Linkedin.

Stadsgemensamma sociala medier

Du kan också behöva göra en bredare omvärldsbevakning. Genom omvärldsbevakning kan du få reda på vad andra gör och vad som sägs i sociala medier om runt ditt verksamhetsområde. Det är ovärderligt när du ska definiera syfte, mål och målgrupp för ett nytt konto.

2. Definiera syfte, mål, målgrupp och ansvarig

Varje konto ska ha

  • ett tydligt syfte kopplat till förvaltningens eller bolagets verksamhetsplan/uppdrag
  • mätbara mål och identifierade målgrupper
  • en utsedd ansvarig för kontot som ansvarar för planering, publicering, uppföljning, bevakning och moderering.

I handledningen finns det vägledning och stödmaterial för hur du kan formulera mätbara mål och definiera målgrupper på sociala medier.

Mål och uppföljning

3. Välj kanal/plattform

Vilken social plattform du ska välja beror på vad du har för syfte, mål och målgrupp med din närvaro på sociala medier. För en dialog med kommunikationsansvarig på din förvaltning/ditt bolag för att komma fram till vad som passar ditt syfte och verksamhet bäst. Det kan underlätta om du läser på och tar del av statistik kring användandet av sociala medier.

Så lär du dig mer om sociala medier

4. Definiera organisation och rutiner

För att hantera ett konto på ett framgångsrikt sätt behövs en organisation och rutiner.

Organisation och rutiner

5. Dokumentera beslut och starta kontot

För att dokumentera beslutet om att starta ett nytt konto kan du använda en checklista, som du kan fylla i där alla steg ovan finns med. Notera att det kan finnas anpassade varianter av checklistan på din förvaltning eller ditt bolag, så kontakta din kommunikationsfunktion för mer information.

Checklista för att starta ett nytt konto i sociala medier (docx, nytt fönster)

Uppdaterad