Webbplatser och e-tjänster

För att det ska vara lätta för stockholmarna att känna igen stadens verksamheter behöver även våra webbplatser ha ett liknande utseende. Därför finns en särskild manual för webb.

Eftersom en webbplats har så många olika delar finns en särskild manual för webb där du direkt ser hur det ska se ut.
webbmanual.stockholm

Domännamn

Alla webbplatser som utvecklas i staden ska läggas under .stockholm-toppdomänen. Det innebär att webbplatsens domännamn blir ”adress.stockholm”, där adress är namnet på webbplatsen.

För att beställa uppsättning av ett domännamn skickar du information om uppsättningen av webbplatsen till redaktion@stockholm.se.

Hur namnet väljs

Namnet ska vara:

- Beskrivande
- På svenska
- Tydligt
- I de fall webbplatsen riktar sig till internationella eller engelsktalande besökare kan namnet vara på engelska.

Varianter av domännamnet

- Domännamn med .stockholm-toppdomän kan innehålla ÅÄÖ. För de domännamn som innehåller bokstäverna ÅÄÖ ska det finnas två varianter av domännamnet: ett kommunikativt namn och en webbadress (URL).
- Det kommunikativa domännamnet ska innehålla ÅÄÖ. Till exempel förskola.stockholm.
- Webbadressen ska inte innehålla ÅÄÖ. Till exempel forskola.stockholm.
- Det kommunikativa namnet kan användas i stadens kommunikation, till exempel i tryck, på skyltar och på digitala tavlor.
- ÅÄÖ-domännamnet vidarebefordrar besökaren till webbadressen.
- Domännamn på stockholm.se använder inte åäö.

Kortadresser

En sida på en webbplats med en lång eller krånglig URL kan ha en kortadress. Kortadressen används i kommunikation för att enkelt leda en besökare rätt. Kortadressen ska vara kort och tydligt beskrivande, och den ska bestå av tre delar: domän, toppdomän, sökväg.

Exempel på kortadresser är:

- Stockholm.se/dataskydd som leder in till http://www.stockholm.se/-/Om-webbplatsen/Behandling-av-personuppgifter-i-Stockholms-stad/
- Växer.stockholm/djurgårdsstaden som leder in till vaxer.stockholm/projekt/djurgardsstaden.
- ÅÄÖ kommuniceras i hela URL:en för kortadresser på nya .stockholm webb och verksamhetswebbar.

Om webbplatsen använder .stockholm ska .stockholm användas även för kortadress.

E-tjänster

Det är viktigt att man tydligt ser att e-tjänsterna hänger ihop med stockholm.se. Med hjälp av typsnitt, färger och layout skapar du igenkänning.
E-tjänster – Styleguide

Namngivning

När du väljer ett namn till din e-tjänst tänk på att användaren direkt ska förstå vad den ska användas till.

  • Namnet ska avspegla vad man kan göra och vilket område det handlar om. Till exempel Hitta parkering eller Sök radonmätning.
  • Ordet Stockholm behöver inte finnas med i namnet.
  • Hitta inte på egennamn eller interna förkortningar.

Uppdaterad