Webbplatser och e-tjänster

För att det ska vara lätta för stockholmarna att känna igen stadens verksamheter behöver även våra webbplatser ha ett liknande utseende. Därför finns en särskild manual för webb.

Eftersom en webbplats har så många olika delar finns en särskild manual för webb där du direkt ser hur det ska se ut.
webbmanual.stockholm

Domännamn

Alla webbplatser som utvecklas i staden ska läggas under toppdomänen .stockholm eller stockholm.se. Det innebär att de webbplatser som ligger under .stockholm får domännamnet ”adress.stockholm”, där adress är namnet på webbplatsen.

De webbplatser som beskriver stadens service ska ha toppdomänen .stockholm medan tjänster och verktyg ska ha adress.stockholm.se.

För att beställa uppsättning av ett domännamn skickar du information om uppsättningen av webbplatsen till redaktion@stockholm.se.

Hur namnet väljs

Namnet ska vara:

- Beskrivande
- På svenska
- Tydligt
- I de fall webbplatsen riktar sig till internationella eller engelsktalande besökare kan namnet vara på engelska.

Varianter av domännamnet

- Domännamn med .stockholm-toppdomän kan innehålla ÅÄÖ. För de domännamn som innehåller bokstäverna ÅÄÖ ska det finnas två varianter av domännamnet: ett kommunikativt namn och en webbadress (URL).
- Det kommunikativa domännamnet ska innehålla ÅÄÖ. Till exempel förskola.stockholm.
- Webbadressen ska inte innehålla ÅÄÖ. Till exempel forskola.stockholm.
- Det kommunikativa namnet kan användas i stadens kommunikation, till exempel i tryck, på skyltar och på digitala tavlor.
- ÅÄÖ-domännamnet vidarebefordrar besökaren till webbadressen.
- Domännamn på stockholm.se använder inte åäö.

Enkel adress

En sida på en webbplats med en lång eller krånglig URL kan ha en enkel adress. Den används i kommunikation för att enkelt leda en besökare rätt. En enkel adress ska vara kort och tydligt beskrivande, och den ska bestå av tre delar: domän, toppdomän, sökväg.

Exempel på enkel adress

- motionera.stockholm/simhallar som leder in till motionera.stockholm/trana-gymma-simma/simhallarna/
- växer.stockholm/djurgårdsstaden som leder in till vaxer.stockholm/projekt/djurgardsstaden.
- ÅÄÖ kommuniceras i hela URL:en för kortadresser på nya .stockholm webb och verksamhetswebbar.

E-tjänster

Det är viktigt att man tydligt ser att e-tjänsterna hänger ihop med start.stockholm. Med hjälp av typsnitt, färger och layout skapar du igenkänning.
E-tjänster – Styleguide

Namngivning

När du väljer ett namn till din e-tjänst tänk på att användaren direkt ska förstå vad den ska användas till.

  • Namnet ska avspegla vad man kan göra och vilket område det handlar om. Till exempel Hitta parkering eller Sök radonmätning.
  • Ordet Stockholm behöver inte finnas med i namnet.
  • Hitta inte på egennamn eller interna förkortningar.

Uppdaterad