Bild

Bilder är en viktig del i vår kommunikation och ska användas för att förtydliga och förstärka det som sägs. Stadens bilder ska präglas av ett och samma bildmanér för att skapa igenkänning och förmedla rätt känsla. Ett gemensamt bildspråk hjälper oss att profilera Stockholms stad och våra enskilda verksamheter. Bilderna gestaltar både nutiden och framtiden och blir ett effektivt verktyg för att visa att Stockholm är en mångsidig och upplevelserik, innovativa och växande stad.

Bildmanér

Vår bildmanér beskriver den känsla som ska återspeglas i alla våra bilder. Bildmanéret speglar kärnan i vårt varumärke och tanken bakom manéret är att:

 • Våra bilder ska vara trovärdiga och visa staden som den är och stockholmarna som vi möter dem
 • Våra bilder ska också vara levande och aktiva och visa bilden av en växande stad i rörelse
 • Våra bilder ska ge bilden av en mångsidig och kontrastrik stad med dess människor, bebyggelse, natur och årstider

Bildspråk

För att våra bilder ska skapa igenkänning och förmedla rätt känsla kommer här är några punkter som ger vägledning för hur vi ska tänka.

Några saker att eftersträva:

 • Autentisk känsla
 • Blanda gärna svartvita bilder med färgbilder
 • Levande och aktiva bilder
 • Fånga stadens ögonblick
 • Säga en (1) sak med respektive bild

Några saker att undvika:

 • Arrangerade, konstlade bilder som inte känns autentiska
 • Röriga bakgrunder
 • Manipulerade bilder
 • Vykortsmotiv
 • Frilagda bilder
Tips: Färgbilder som har dålig kvalitet blir mycket bättre om de görs svartvita

Mediabanken

Du hittar många bilder i stadens mediabank som är friköpta och där personerna på bilderna har gett sitt medgivande att bilden får användas i ickekommersiella sammanhang på stadens intranät, stockholm.se eller i tryckt informationsmaterial där Stockholms stads förvaltningar eller bolag är avsändare.

Illustrationer

Du kan också använda illustrationer är som komplement till eller istället för bilder.

Upphovsrätt och bildanvändning

Enligt lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk har en upphovsman rättsligt skydd till sin bild. Lagen gäller för såväl analog som digital bildanvändning.

Med bild menas olika typer av bilder, som till exempel fotografier, teckningar, illustrationer och collage.

Om du vill göra ändring i bilder, tänk på att först be om upphovsmannens tillstånd. Det gäller beskärning, retuscher, digital manipulering eller andra metoder.

I redaktionella- och informationssammanhang ska fotografens eller illustratörens namn sättas ut, i reklamsammanhang bör namnet sättas ut.

Upphovsmannen äger alltid rätten till bilden. När du beställer en bild köper du rätten att använda den i ett bestämt sammanhang, exempelvis en viss trycksak med angiven upplagestorlek och spridning, eller för publicering på internet under en viss tid. Skulle något ändras efter överenskommelsen måste upphovsmannen först kontaktas. Tänk på att återanvändning innebär nytt tillstånd och ny ersättning. Nya exemplar av bilden får inte framställas utan upphovsmannens tillstånd, oavsett om det sker i till exempel tidningar, trycksaker, som fotokopia eller på nätet.

Du kan friköpa bilder. Friköpta bilder innebär att du köper alla rättigheter utom den ideella rättigheten som fotografen alltid behåller.

Om du vill publicera en bild som du själv tagit, och motivet innehåller människor, behövs det ett skriftligt medgivande från dem som syns på bilden. Bilder och informationsmaterial som innehåller människor kräver medgivande om de ska vara med i tryckt material, läggas ut på stockholm.se, intranätet eller användas i sociala medier. Nedan hittar du en medgivande blankett som du kan använda och som är anpassad för att följa GDPR. Lägg märke till att du behöver fylla i din förvaltnings eller ditt bolags dataskyddsombud på blanketten.

Medgivande för fotografering

Uppdaterad