Designsystem

För att underlätta vårt arbete när vi tar fram kommunikationsmaterial så som annonser, omslag på foldrar och affischer har vi tagit fram ett designsystem, en så kallad grid inspirerad av stadens öar. Rätt använd utgör gridden ett bra redskap för att skapa ett konsekvent uttryck som känns igen. Gridden kan användas både med och utan rutor.

Designsystemet som InDesign-mall

Nedan kan du ladda ned designsystemet som InDesign-mall i formaten A5, A4 och A3. Mallarna innehåller även stadens färgpalett.

Mallar i stående och liggande i A5, A4 och A3 (zip, 3 MB)

 

En grid är en två-dimensionell struktur bestående av ett antal vertikala och horisontella axlar som används för att strukturera upp innehåll i form av text, bilder och rutor.

Stående

Den stående gridden består av 3 huvudkolumner indelade i 4 kolumner vardera. På höjden är gridden indelad i 6 rader. Logotypen placeras i en av de fyra hörnen. Logotypens bredd ska motsvara 3 kolumner. Utfallande bilder, text, mindre bilder och rutor placeras i enlighet med gridden. Om rutor används ska dessa mötas i hörnen. Det stående gridsystemet kan användas för att utforma exempelvis en annons, en affisch, en vepa eller ett omslag på en folder.

Liggande

Den liggande gridden består av 3 huvudkolumner indelade i 6 kolumner vardera. På höjden är gridden indelad i 3 rader. Logotypen placeras i en av de fyra hörnen. Logotypens bredd ska motsvara 3 kolumner. Utfallande bilder, text, mindre bilder och rutor placeras i enlighet med gridden. Om rutor används ska dessa mötas i hörnen. Det liggande gridsystemet kan användas för att utforma exempelvis en annons, en vepa eller en skylt.

Exempel på hur designsystemet kan varieras

När en yta består av en utfallande färg eller en utfallande bild används designsystemet för att definiera storlek och placering av logotypen samt storlek på marginaler och placering av text. När rutor används, gör det sparsamt och hellre på tex omslag än i inlagor. Rutorna ska alltid vara sammankopplade och sträva efter att fylla dessa med bild, text eller ikoner.

Vid valet av en utfallande bild i färg bör vita rutor främst användas. Färgade rutor får användas men är svårare att kombinera med den färgade bilden.

Uppdaterad