Färg

Stockholms stads verksamheter spänner över en stor mängd områden och vårt behov av att informera och kommunciera med boende, besökare och företagare ser olika ut. En flexibel färgpalett möjliggör att alla våra verksamheter ryms inom vårt gemensamma varumärke. Samtidigt bidrar färgerna till att staden har ett visuellt uttryck som hänger ihop.

Vår färgpalett består av totalt 15 färger. De sex profilfärgerna (rosa, grön, blå, lila, orange och gul) används som identitetsskapande färger och bygger bilden av en mångsidig och innovativ stad. Använd färgerna som en volymknapp. Helfärgade ytor i starka färger, eller många färger på samma enhet, kräver tex uppmärksamhet, i likhet med ett utropstecken och betraktas som "hög volym". Särskilt i kombination med stor typografi. Tänk på att innehållet ska motivera "volymen".

De sex profilfärgerna finns även i sex ljusare nyanser som bidrar ytterligare till en flexibel profil. Svart, vit och grå utgör basfärger. Den grå färgen används som bas/bakgrund för att accentueras med profilfärgerna. För respektive färg finns tydligt angivna färgkoder för PMS, CMYK, NCS och RGB. RGB används i bland annat mallar och är CMYK värdet översatt digitalt.

Färgkoder för tryck

     

 

   

Rosa
Pantone Rubine Red C
Pantone Rubine Red U
CMYK C 0/100/22/0
CMYK U 0/100/30/0
NCS S 1070-R20B
RGB 196/0/100

Grön
Pantone 3272 C
Pantone 3272 U
CMYK C 94/0/50/0
CMYK U 96/0/54/0
NCS S 2555-B60G
RGB 0/131/124

Orange
Pantone 1665 C
Pantone 1665 U
CMYK C 0/79/100/0
CMYK U 0/79/98/0
NCS S 0585-Y60R
RGB 201/71/45

 

   

Ljusrosa
Pantone 700 C
Pantone 700 U
CMYK C 0/40/9/0
CMYK U 0/40/12/0
NCS S 1040-R10B
RGB 253/187/217

Ljusgrön
Pantone 7471 C
Pantone 7471 U
CMYK C 38/0/20/0
CMYK U 38/0/22/0
NCS S 1040-B80G
RGB 194/238/231

Ljusorange
Pantone 2437 C
Pantone 2437 U
CMYK C 0/32/40/0
CMYK U 0/32/39/0
NCS S 1020-Y60R
RGB 255/200/159

 

    
Blå

Pantone 3005 C
Pantone 3005 U
CMYK C 100/31/0/0
CMYK U 99/22/0/0
NCS S 1565-B
RGB 0/110/191

Lila

Pantone 2593 C
Pantone 2593 U
CMYK C 66/90/0/0
CMYK U 47/75/0/0
NCS S 3055-R50B
RGB 93/35/125

Gul
Pantone 3514 C
Pantone 3514 U
CMYK C 0/28/99/4
CMYK U 0/28/100/4
NCS S 1080-Y10R
RGB 252/191/10

 

   
Ljusblå

Pantone 543 C
Pantone 543 U
CMYK C 40/12/0/0
CMYK U 40/9/0/0
NCS S 0530-R90B
RGB 202/229/255

Ljuslila
Pantone 2071 C
Pantone 2071 U
CMYK C 26/36/0/0
CMYK U 19/30/0/0
NCS S 1040-R50B
RGB 235/214/242

Ljusgul

Pantone 7402C
Pantone 7402 U
CMYK C 0/8/40/0
CMYK U 0/9/40/0
NCS S 1020-Y10R
RGB 254/229/157

 

   
Grå

Pantone Warm Gray 1 C
Pantone Warm Gray 1 U
CMYK C 3/3/7/7
CMYK U 2/3/8/8/
NCS S 1502-Y50R
RGB 245/243/238

Svart
Pantone Black C
Pantone Black U
CMYK C 0/0/0/100
CMYK U 0/0/0/100
NCS S 9000-N

Vit

Pantone C -
Pantone U -
CMYK C 0/0/0/0
CMYK U 0/0/0/0
NCS S 500-N

 Spara ner Stockholms stads färgkoder för tryck 

Färgkoder för digitala kanaler

För våra digitala kanaler har färgpaletten anpassats för att hålla en tillräckligt bra kontrast men ändå skapa samma färgintryck. Du hittar de färgkoderna för digitala kanaler i vår webbmanual.

Till färgkoderna i webbmanualen

Färgkombinationer

Färgkombinationerna ovan har bra kontrast vilket ger bra läsbarhet. Dessa kombinationer ska användas i när det handlar om text. Basfärgen grå kan användas som bakgrundsfärg i kombination med profilfärgerna, exempelvis genom färgad typografi. Även profilfärgerna i fullton kan användas som heltäckande bakgrund om behov av extra synlighet finns. Med en profilfärg som heltäckande bakgrund ska svart eller vit typografi användas. Svart används mot ljus bakgrund. Vit används mot mörkare bakgrund.

Observera att vit text mot en gul bakgrund  inte ska vara mindre än 18 pkt. Vit text mot gul bakgrund ska också bara användas för rubriker eller korta budskap. Gul text mot en vit eller grå bakgrund ska inte användas överhuvudtaget.

Vit text mot en gul bakgrund ska inte vara mindre än 18 pkt. Gul text mot en vit eller grå bakgrund ska inte användas överhuvudtaget.

Färgkombinationerna nedan har sämre kontrast vilket ger sämre läsbarhet. Dessa kombinationer kan istället användas i dekorativa sammanhang.

En profilfärg får inte användas på en annan profilfärg. Exempelvis får man inte lägga rosa text på en lila färgplatta. Däremot är det tillåtet att använda en ljusare nyans av en profilfärg på samma profilfärg. Exempelvis ljusrosa text på rosa färgplatta. 

Användning

Vår breda färgpalett möjliggör att vi kan vara mer eller mindre färgglada beroende på sammanhanget. Färgpaletten kan ses som en volymknapp som kan skruvas upp eller ner efter behov. Färgpaletten finns tillgänglig för samtliga verksamheter inom Stockholms stad.

En stor del av våra verksamheter har behov av att erbjuda tydlig samhällsinformation. I sådana sammanhang kan behovet av en rik färganvänding vara begränsad. För verksamheter som befinner sig på konkurrensutsatta marknader kan behovet av en rikare färganvändning vara större. Viktigt att komma ihåg är att dessa huvudprinciper utgör riktlinjer och inga regler. Det kommer finnas behov för formell information att vara färgrik, liksom det kommer finnas behov för kommunikativt material att vara sparsmakad i sin färganvänding. Verksamheterna har frihet att använda sig av färgerna efter behov. Dock får en enskild färg inte konsekvent knytas till en enskild verksamhet och toningar mellan två olika färger får heller inte användas.

För mer information om hur färgerna används se avsnittet Inspiration

Färgsystem

RGB= Röd, Grön, Blå

Används vid inläsning av en färgbild. Även de kulörer som datorns skärm återger. RGB har en större färgrymd än CMYK . RGB-färger beskrivs med ett värde, 0-255, för varje färg.

CMYK =Cyan, Magenta, Yellow och K (svart)

Används vid fyrfärgstryck i exempelvis annonser, trycksaker och affischer. CMYK-färger beskrivs med en procentangivelse för varje färg.

U i färgkoden står för uncoated vilket är obestruket papper. C i färgkoden står för coated vilket är bestruket papper.

PMS = Pantone Matching System

Används vid dekorfärgtryck. Det är vanligt att kombinera en dekorfärg med fyrfärgstryckför att säkerställa att färgen i en logotyp framställs exakt. PMS används bland annat vid tryck av visitkort.

U i färgkoden står för uncoated vilket är obestruket papper.
C i färgkoden står för coated vilket är bestruket papper.

HEX = Hexadecimal

Används som definition av HTML-färger att använda till digitala lösningar som ska visas i webbläsare.

NCS = Natural Color System

Används på fordon, för färg på väggar.

Uppdaterad