Färg

Stockholms stads verksamheter spänner över en stor mängd områden och vårt behov av att informera och kommunciera med boende, besökare och företagare ser olika ut. En flexibel färgpalett möjliggör att alla våra verksamheter ryms inom vårt gemensamma varumärke. Samtidigt bidrar färgerna till att staden har ett visuellt uttryck som hänger ihop.

Färgkoder för tryck


1. Pantone C Rubine Red C
1. Pantone U Rubine Red U
1. CMYK C 0/100/22/0
1. CMYK U 0/100/30/0
1. NCS S 1070-R20B
1. RGB Office 196/0/104
2. PMS trycks med 40% raster
2. CMYK C 0/40/9/0
2. CMYK U 0/40/12/0
2. RGB Office 228/177/195


1. Pantone C 3272 C
1. Pantone U 3272 U
1. CMYK C 94/0/50/0
1. CMYK U 96/0/54/0
1. NCS S 2555-B60G
1. RGB Office 40/157/147
2. PMS trycks med 40% raster
2. CMYK C 38/0/20/0
2. CMYK U 38/0/22/0
2. RGB Office 182/215/211


1. Pantone C 1665 C
1. Pantone U 1665 U
1. CMYK C 0/79/100/0
1. CMYK U 0/79/98/0
1. NCS S 0585-Y60R
1. RGB Office 203/80/25
2. PMS trycks med 40% raster
2. CMYK C 0/32/40/0
2. CMYK U 0/32/39/0
2. RGB Office 233/189/155

 


1. Pantone C 3005 C
1. Pantone U 3005 U
1. CMYK C 100/31/0/0
1. CMYK U 99/22/0/0
1. NCS S 1565-B
1. RGB Office 0/126/196
2. PMS trycks med 40% raster
2. CMYK C 40/12/0/0
2. CMYK U 40/9/0/0
2. RGB Office 172/199/233

 


1. Pantone C 2593 C
1. Pantone U 2593 U
1. CMYK C 66/90/0/0
1. CMYK U 47/75/0/0
1. NCS S 3055-R50B
1. RGB Office 104/55/136
2. PMS trycks med 40% raster
2. CMYK C 26/36/0/0
2. CMYK U 19/30/0/0
2. RGB Office 188/170/208

 

Pantone C Yellow C
Pantone U Yellow U
CMYK C 0/3/100/0
CMYK U 0/1/100/0
NCS S 0580-Y

 

Pantone C Warm Gray 1 C
Pantone U Warm Gray 1 U
CMYK C 3/3/7/7
CMYK U 2/3/8/8
NCS S 1502-Y50R

 

Pantone C Black U
Pantone U Black C
CMYK C 0/0/0/100
CMYK U 0/0/0/100
NCS S 9000-N

 

Pantone C -
Pantone U -
CMYK C 0/0/0/0
CMYK U 0/0/0/0
NCS S 500-N

 

OBS! PMS för de ljusa tonerna trycks med 40% raster.

Vår färgpalett består av totalt 14 färger. De fem profilfärgerna (rosa, grön, blå, lila och orange) används som identitetsskapande färger och bygger bilden av en mångsidig och innovativ stad. Använd färgerna som en volymknapp. Helfärgade ytor i starka färger, eller många färger på samma enhet, kräver tex uppmärksamhet, i likhet med ett utropstecken och betraktas som "hög volym". Särskilt i kombination med stor typografi. Tänk på att innehållet ska motivera "volymen".

De fem profilfärgerna finns även i fem ljusare nyanser som bidrar ytterligare till en flexibel profil. Gul utgör accentfärg och används sparsmakat. Gul ska aldrig tävla med övriga färger om utrymme. Svart, vit och grå utgör basfärger. Den grå färgen används som bas/bakgrund för att accentueras med profilfärgerna. För respektive färg finns tydligt angivna färgkoder för PMS, CMYK, NCS och RGB Office. RGB Office används i bland annat mallar och är CMYK värdet översatt digitalt.

Ladda ner Stockholms stads färgkoder för tryck 

Färgkoder för digitala kanaler

För att skapa samma färgintryck med god kontrast i våra digitala kanaler har vi tagit fram en färgpalett för webben med RGB och HEX-värden för respektive färg.

Profilfärger

De fem profilfärgerna (rosa, grön, orange, blå och lila) används som identitetsskapande färger och bygger bilden av en mångsidig och innovativ stad.

 


1. HEX #c40064
2. HEX #fdbbd9
1. RGB 196/0/100
2. RGB 253/187/217

 


1. HEX #00837c
2. HEX #c2eee7
1. RGB 0/131/125
2. RGB 195/238/231

 


1. HEX #c9472d
2. HEX #ffc89f
1. RGB 201/71/45
2. RGB 255/200/159

 


1. HEX #006ebf
2. HEX #cae5ff
1. RGB 0/110/191
2. RGB 202/229/255

 


1. HEX #5d237d
2. HEX #ebd6f2
1. RGB 93/35/125
2. RGB 235/214/242

 

 

Accentfärg

Gult är en accentfärg och används sparsmakat. Gult ska aldrig tävla med övriga färger om utrymme.


HEX #fcbf0a
RGB 252/191/10

Basfärger

Svart, vit och grå är basfärger. Den svarta är i en mörkgrå nyans eftrsom helt svart mot vitt ger en för stor kontrast  och en sämre läsbarhet på skärm. Den grå färgen används som bas/bakgrund för att accentueras med profilfärgerna.


HEX #333333
RGB 51/51/51


HEX #ffffff
RGB 255/255/255


HEX #f5f3ee
RGB 245/243/238

Kompletterande färger

De kompletterande färgerna är avsedda för särskilt användande. Såsom länkar, ramlinjer på formulär, avdelare samt felmeddelanden.

 
#0664aa
Länkfärgen används endast mot vit eller den ljusaste av de grå färgerna (#f5f3ee). Mot de mörka profilfärgerna sätts länkar i #ffffff med understreck och mot de ljusa profilfärgerna i #333333 för att hålla en bra kontrast.
 
#c9c6c0
För att ramlinjer och avdelare ska få en bra kontrast har dessa en egen grå färg.
 
#dd1f26
För felmeddelanden och alert finns en röd färg framtagen så att det blir konsekvent på alla stadens webbplatser. Om färgen används på text är det endast mot vit bakgrund.


 
#1b1b1b
Tillägg svart är en mörkare nyans som till exempel kan användas tillsammans med #333333 som markering i menyn eller andra element som man vill visa som aktiva i kontrast till #333333
   

 
Ladda ner Stockholms stads färgkoder för digitala kanaler

Färgkombinationer

Färgkombinationerna ovan har bra kontrast vilket ger bra läsbarhet. Dessa kombinationer ska användas i de flesta fall. Basfärgen grå ska användas som bakgrundsfärg i kombination med profilfärgerna, exempelvis genom färgad typografi. Även profilfärgerna i fullton kan användas som heltäckande bakgrund om behov av extra synlighet finns. Med en profilfärg som heltäckande bakgrund ska svart eller vit typografi användas. Svart används mot ljus bakgrund. Vit används mot mörkare bakgrund.

Färgkombinationerna nedan har sämre kontrast vilket ger sämre läsbarhet. Dessa kombinationer kan istället användas i dekorativa sammanhang.

En profilfärg får inte användas på en annan profilfärg. Exempelvis får man inte lägga rosa text på en lila färgplatta. Däremot är det tillåtet att använda en ljusare nyans av en profilfärg på samma profilfärg. Exempelvis ljusrosa text på rosa färgplatta. Accentfärgen gul får inte kombineras med andra färger. Den utgör enbart ett dekorativt element, exempelvis genom en gul färgruta enligt gridsystemet.

Användning

Vår breda färgpalett möjliggör att vi kan vara mer eller mindre färgglada beroende på sammanhanget. Färgpaletten kan ses som en volymknapp som kan skruvas upp eller ner efter behov. Färgpaletten finns tillgänglig för samtliga verksamheter inom Stockholms stad.

En stor del av våra verksamheter har behov av att erbjuda tydlig samhällsinformation. I sådana sammanhang kan behovet av en rik färganvänding vara begränsad. För verksamheter som befinner sig på konkurrensutsatta marknader kan behovet av en rikare färganvändning vara större. Viktigt att komma ihåg är att dessa huvudprinciper utgör riktlinjer och inga regler. Det kommer finnas behov för formell information att vara färgrik, liksom det kommer finnas behov för kommunikativt material att vara sparsmakad i sin färganvänding. Verksamheterna har frihet att använda sig av färgerna efter behov. Dock får en enskild färg inte konsekvent knytas till en enskild verksamhet och toningar mellan två olika färger får heller inte användas.

För mer information om hur färgerna används se avsnittet Inspiration

Färgsystem

RGB= Röd, Grön, Blå

Används vid inläsning av en färgbild. Även de kulörer som datorns skärm återger. RGB har en större färgrymd än CMYK . RGB-färger beskrivs med ett värde, 0-255, för varje färg.

CMYK =Cyan, Magenta, Yellow och K (svart)

Används vid fyrfärgstryck i exempelvis annonser, trycksaker och affischer. CMYK-färger beskrivs med en procentangivelse för varje färg.

U i färgkoden står för uncoated vilket är obestruket papper. C i färgkoden står för coated vilket är bestruket papper.

PMS = Pantone Matching System

Används vid dekorfärgtryck. Det är vanligt att kombinera en dekorfärg med fyrfärgstryckför att säkerställa att färgen i en logotyp framställs exakt. PMS används bland annat vid tryck av visitkort.

U i färgkoden står för uncoated vilket är obestruket papper.
C i färgkoden står för coated vilket är bestruket papper.

HEX = Hexadecimal

Används som definition av HTML-färger att använda till digitala lösningar som ska visas i webbläsare.

NCS = Natural Color System

Används på fordon, för färg på väggar.

Uppdaterad