Tillgänglighet

Vi ska vara tillgängliga i vår kommunikation, båda i den tryckta och digitala. Tillgänglighet handlar ytterst om demokrati – att alla ska kunna ta till sig den information som förmedlas.

Här beskrivs de viktigaste sakerna att tänka på gällande tillgänglighet.

Textstorlek

Tänk på att textstorlekar inte får vara för små utan att de även ska kunna läsas av personer med en synnedsättning. Under Typografi hittar du rekommenderade storlekar för våra olika typsnitt.

Typografi

Färgkontraster

Det är viktigt att de färger du använder har en bra kontrast till bakgrunden. Under Färg hittar du färgkombinationerna ur vår färgpalett som har bra kontrast.

Färg

Diagram

I diagram med mycket information är det särskilt viktigt att ha bra färgkontraster men även att komplettera med ramar, mönster och numrering. Är det diagram på webben eller i pdf:er ska dessa även beskrivas med med ALT-texter. Är ett diagram väldigt komplext borde du fundera på vilken typ av diagram som blir tydligast och om informationen kan delas upp i flera diagram. Undvik att göra linjediagram som innehåller fler än sex linjer.

Exempel på diagram


Ett linjediagram där man använt både färger, mönster och bokstäver för att tydliggöra de olika linjerna.


Ett stolpdiagram med två stolpar där man enbart använt två olika färger men där den ljusare färgen fått en mörkare ram för att bli tydligare.


Ett stolpdiagram med flera stolpar där man förtydligar både med färger, ramar och bokstäver.

Klarspråk

Klarspråk är myndighetstexter skrivna på ett vårdat, enkelt och begripligt språk. Alla ska ha tillgång till och rätt att förstå vad som står i texter som skrivs av myndigheterna.

”Klarspråksparagrafen” i språklagen (2009) 11 §
Språket i offentlig sektor ska vara vårdat, enkelt och begripligt.

Hur skriver jag klarspråk?

Allra först, ställ dig frågorna:

 • Vem skriver jag för?
 • Vad vill jag uppnå med texten?

Sen:

 • Välj en lagom personlig ton.
 • Välj relevant innehåll.
 • Disponera texten på ett logiskt sätt – viktigaste först!
 • Förklara allt som behöver förklaras.
 • Stryk sådant som inte behövs.
 • Skriv informativa rubriker.
 • Undvik långa och invecklade meningar.
 • Använd begripliga ord och förklara nödvändiga facktermer.
 • Sammanfatta det viktigaste.
 • Använd aktiva verb: ”X har beslutat” hellre än ”Det har beslutats”.

Tillgängliga pdf:er

Dokument som publiceras på våra webbplatser måste vara tillgänglighetsanpassade. Detta är det lag på. En tillgänglig pdf kan läsas av skärmläsare och andra hjälpmedel för tillgänglighet. På intranätet kan du läsa mer om hur du ska göra för att skapa en tillgänglig pdf.

Skapa tillgängliga pdf:er – intranätet

Uppdaterad