Stadens bolag

Staden med alla sina verksamheter är en kommunkoncern och en sammanhållen kommunikation stärker vårt gemensamma varumärke – Stockholms stad. Oavsett om verksamheten bedrivs i en förvaltning eller ett bolag ska det alltid vara tydligt att den är en del av stadens service. Stadens grafiska profil ska användas av förvaltningarna, och får användas av bolagen. Bolag som har en egen grafisk profil kommunicerar alltid att de är en del av Stockholms stad.

Stadens bolag får använda stadens grafiska profil fullt ut. De bolag som idag har en egen grafisk profil, det vill säga som inte använder stadens övergripande grafiska profil ska inte heller använda stadens logotyp.

Stockholm Type, stadens egna typsnitt, är en del av stadens grafiska profil och får endast användas när stadens grafiska profil används.

Bolagen ska i text skriva en del av Stockholms stad väl synligt på visitkort, i platsannonser och på bolagets webbplats. Texten skrivs i ett typsnitt som bolaget i övrigt använder i sin grafiska profil. I bolagets årsredovisning ska tillhörigheten till Stockholms stad beskrivas mer utförligt. 

På engelska översätts texten: A municipal company, City of Stockholm

Stockholm the Capital of Scandinavia

Bolag inom kommunkoncernen ska, liksom förvaltningar, använda Stockholm – The Capital of Scandinavia enligt riktlinjer här.

 

Uppdaterad