Inredning

Inredningen är en viktig del av vårt bemötande. Den är en del av bilden av staden och påverkar hur vi uppfattas. För att vi ska uppfattas som aktiva, trovärdiga och tillgängliga är det därför viktigt att fundera extra vid om- eller nybyggnad hur inredningen ska se ut. Inredningen kan förstärka den bild och de känslor vi vill skapa samt underlätta de aktiviteter som ska ske i rummet. Genom att använda våra profilfärger och typsnitt förstärker vi kopplingen till vår gemensamma profil och att vi är en del av Stockholms stad. Här finns tips på vad du ska tänka på när du inreder ett offentligt rum. Förändringar, färger och kombinationer bör alltid diskuteras med den som är ansvarig för interiören eller med en inredningsarkitekt.

ktivitetszoner

När man inreder en offentlig lokal som till exempel en reception eller ett medborgarkontor är det viktigt att utgå från besökarens behov. Det är bra om en lättbegriplig och positiv dialog startar direkt när besökaren kommer in i receptionen eller medborgarkontoret. En möjlighet är att skapa olika väl definierade aktivitetszoner i lokalen som besökaren intuitivt kan orientera sig till utifrån sitt behov av hjälp och information.

Exempel på aktivitetszoner kan vara:

För att guida besökaren till de olika zonerna kan man använda piktogram på golvet som visar vägen och aktivitetszonernas funktioner samt tydliga skyltar som talar om vad man gör i respektive zon.

Skapa naturliga avgränsningar och ett flöde mellan zonerna genom att accentuera med stadens profilfärger på möbler, väggar, skyltar eller mattor. Färgerna ramar in och markerar aktivitetszonerna. En flexibel färgpalett möjliggör till flera olika färgsättningar men för att färgerna ska ta för sig och synas – är basen neutral.

För att färgerna ska ta för sig och synas – är basen neutral.

Accentväggar

Ibland finns det väggytor som skulle kunna avgränsas och omvandlas till en kommunikationsyta eller aktivitetszon. Det kan vara en del av en vägg, en fondvägg, eller en väggyta som ligger i blickfånget. Den accentuerade ytan kan bli samlingsplats för information eller aktiviteter.

Accentväggen också kan användas för dialog med besökare. Lyft gärna fram ett budskap på väggen och förstärk det till exempel med några av våra ikoner. Du kan också lägga budskapet i en pratbubbla.

Möblering

För att stödja ett varierat och flexibelt kontor med olika behov och funktioner kan man skapa intressanta rum i rummet med hjälp av multifunktionella möbler, mattor och objekt som ramar in och befäster de olika aktivitetszonerna, samt har flera funktioner än en. Exempelvis hjälper en vägghylla av ljudabsorberande material även till att dela upp miljön i olika typer av aktivitetszoner. Eller en sittmöbel som hjälper till att skapa lugn och koncentrationen hos användaren.

Det är viktigt att ha med tillgänglighetsaspekten när man väljer möbler. Till exempel är en hög sittmöbel med armstöd är mer tillgänglig än en låg soffa.

Eftersom lokalerna oftast är av karaktären öppet kontorslandskap – kan mobila rumsavdelare hjälpa till att skapa en multifunktionell miljö med intressanta rum i lokalen. Om det ofta sker ommöbleringar i lokalerna – är det bra om inredningen är någorlunda mobil.

Entrémattor

Använd gärna entrémattan till en dialog med den som kommer eller går. Kombinera budskap eller piktogram med någon av våra fem profilfärger. Inredningen i övrigt avgör vilken färg entrémattan ska ha. Rådgör gärna med en inredningsarkitekt eller med den som ansvarar för interiören i era lokaler.

En pratbubbla med ett direkt tilltal kan få besökaren att känna sig mer välkommen eller hjälpa till att minska byråkratiska barriärer. Håll texten kort och kärnfull. Lyft fram inspirerande fakta eller säg ett okomplicerat Hej! Undvik att komma med pekpinnar, som att torka av skorna. Texten och pratbubblan bör skrivas i färgen ”Warm Grey 2”, den passar alla profilfärger, och blir inte lika lätt smutsig som en text i vitt.

Ibland går det snabbare att kommunicera ett budskap genom en intuitiv symbol, eller så ger det ytterligare en dimension till ett budskap. Det finns redan en mängd ikoner i bildbanken, men det är fritt fram att utveckla fler. Är mattan lång går det bra att kombinera en pratbubbla med ett piktogram, och att upprepa budskapen i båda färdriktningarna.

Uppdaterad