Kampanjer

Kampanjer genomför vi oftast på de cirka 325 bakombelysta informationstavlor som finns runt om i staden och som staden förfogar över. Här hittar du tips på hur en kampanj ska utformas.

På intranätet hittar du information om hur du bokar tavlorna.
Till intranätet

Tips på utformning

  • Vid svartvit bild jobbar vi huvudsakligen med färgade rutor. Det är även tillåtet att använda vita rutor om de är i kombination med de färgade.
  • Man kan fördelaktigen göra om sin bild till svartvit om den inte är nog bra från början.
  • Jobba med maximalt tre färger på svartvit bild eller grå botten, men sträva efter att endast använda två.
  • Färgad typografi är endast tillåtet på vit eller grå botten, aldrig på färg. Ett undantag är att ha en ljus nyans som botten mot en typografi i fullton inom samma färg.
  • Att jobba med kombinationen färgat rutsystem, svartvit bild samt tydlig typografi lyfter identiteten mer än att jobba med till exempel en färgbild och vit / svart typografi.
  • Jobba gärna med siffror stort då de är väldigt karaktäristiska. I denna kampanj kopplas de stora siffrorna snabbt till de numrerade och färgade soptunnor som finns runt om i staden. Siffror kan vid stora storlekar också fungera som grafiska element.

I vissa sammanhang kan man enbart jobba med färg och typografi och ändå på ett tydligt sätt visa att Stockholms stad är avsändare. Det ger ett modernt uttryck som i det här fallet är smart sammankopplat med den kampanj enheten är en del av.

  • Låt färgerna ta för sig. Här har man på effektivt sätt dragit uppmärksamhet till kommunikationsytan genom starka välkombinerade färger.
  • Symbolen kan med fördel användas som grafiskt element om sammanhanget förklarar och förstärker kopplingen till staden.
  • Svartvita bilder fungerar bra när starka färger används.

Kampanjer på de digitala tavlorna

För kampanjer på de digitala tavlorna, läs mer här.

Uppdaterad