Skyltar & kartor

I staden finns mängder av skyltar inom vitt skilda verksamheter – inomhus och utomhus, fasta och tillfälliga. Följer du de riktlinjer som finns blir det tydligt att det är Stockholms stad som är avsändare och att vi alla tillhör samma organisation.