Digitala skyltar

Runt om i staden finns det ett 60-tal digitala tavlor där Stockholms stad har möjlighet att visa rörligt material.

De digitala kommunikationsytorna i innerstadens gatumiljö ger möjligheter att informera om vad som händer i staden. I dagsläget annonserar man på samtliga tavlor under bokningsperioden och kan inte styra annonseringen geografiskt.

För att få en enhetlig kommunikation och för att stockholmarna snabbt ska uppfatta att staden står som avsändare är det viktigt att utformning av budskap och innehåll samt visuellt manér snabbt känns igen.

När du tar fram eller beställer material till de digitala tavlorna är det viktigt att tänka på att annonsen bara är 10 sekunder lång, varför budskapet bör komma ganska fort och avsändaren synas hela tiden.

Det går inte att använda befintligt material framtaget för print. Materialet måste anpassas enligt de tekniska specifikationerna och animeras för att bättre utnyttja de möjligheter tavlorna ger.

Målgrupp för tavlorna är gång- och cykeltrafikanter.

Utformning av budskap

 • Med tanke på Stockholms stads samhällsnyttiga budskap bör animationer i huvudsak vara återhållsamma och harmoniska med en lekfull touch för att bryta igenom bruset i de digitala ytorna.
 • Animationsspråket ska förstärka budskapet och skapa en levande känsla iden rörliga kommunikationen.
 • Undvik alltför långa textbudskap. Huvudbudskapet bör vara max tre rader i gatumiljö.
 • Använd ett rakt och enkelt språk utan facktermer.
 • Använd gärna ett personligt tilltal.
 • Undvik förkortningar – skriv ut orden.
 • Viss information kan även passa att skrivas på engelska.
 • Stockholms stads färger ska användas och vara rena. Inga gradienter eller andra toningar.

Att tänka på vid olika slags budskap

Texdominerade budskap

 • I de textdominerade budskapen bör texterna animeras fram under 2–5 sekunder, beroende på textens längd och antal textstycken.
 • För att animationen ska upplevas harmonisk ska vardera rad tonas fram under 1,5 sekunder (38 frames).
 • För att höja uppmärksamhetsvärdet i budskapen rekommenderas att använda sig av lekfulla piktogram tillsammans med text.

Bild- eller filmdominerade budskap

 • Animering av texter ska utgå från samma regler som för de text-dominerade budskapen.
 • Bilderna i detta manér ska vara välbalanserade med stilfulla animationer.
 • Fotografier kan förstärkas med animerade harmoniska effekter som till exempel ljussken, rörelse på vatten eller annat som kan förhöja känslan.
 • Används filmer ska de inte vara för röriga och innehålla för mycket rörelse som tar bort uppmärksamheten från textbudskapet.

Budskap med grafiska element

 • I detta manér finns det utrymme att vara mycket mer lekfull än i de andra två manéren och utnyttja Stockholms stads grafiska profil fullt ut.
 •  Här sätter fantasin gränserna – med enkla grafiska, platta element som cirklar, rektanglar, trianglar, romber, linjer etc. kan animationerna bli lekfulla. Samtidigt som det är viktigt att  budskapet inte försvinner.

Grafiska riktlinjer

Disposition

Disposition av text och bild anpassas till respektive skylt. Här anges generella riktlinjer:

 • Skyltens utformning baseras på stadens designsystem/grid-system. Det innebär att skyltens marginal motsvarar 1/14 av skyltens totala bredd.
 • Ifall flera olika tavlor ska exponeras i anslutning till varandra bör de ha samma placering av rubrik och webbadress.
 • Rubriken bör placeras direkt under designsystemets andra linje när detär möjligt.Se skiss nedan.
 • Budskap skall helst inte placeras i gridens två nedersta rader.
 • Om möjligt, placera webbadressen på gridens näst sista radlinje.

Typografi

 • Vid flerradiga rubriker är radavståndet densamma som teckenstorleken.
 • Rubriker skrivs i Stockholm Type Bold.StockholmType Display ska inte användas.

Bilder

 • Använd bara bilder som som staden har rättigheter till.
 • I mediabanken finns bilder med fulla rättigheter.

Färg

 • Använd alltid stadens färgpalett.
 •  I första hand ska den mörkare och ljusare nyansen av samma färg väljas tillsammans.
 • Färgen gul är inte en standardkomplementfärg och ska inte användas till animationer och dekorelement.

Grid

Logotyp

 • Stockholms stads logotyp ska användas på alla tavlor.
  Du kan ladda ner logotypen här.
 • Logotypen placeras i övre vänstra hörnet av satsytan.
 • Logotypen är alltid 360 px bred i formatet 1080 x 1920 px.
 • Logotypen kan antingen vara positiv eller negativ. Det viktiga är att den syns så tydligt som möjlig.
 •  Ingen text eller grafiska element får placeras inom logotypens friyta. Se skiss nedan.

Teknisk information

Leverans

Leveransdag

Minst 10 arbetsdagar innan kampanjstart.

Ladda upp filerna

Filerna laddar du upp på bokatavlor.stockholm under fliken lämna material. Du behöver bokningens referensnummer som du fått per mejl.

Att ange i ämnesraden och filnamnet

Bokningsnummer, Annonsör, Kampanjperiod/vecka

Materialspecifikation

Använd inte printannonser eller befintlig tv-reklam. Filerna som skickas måste anpassas för detta media.

Annonslängd:10 sekunder
Orientering: porträtt/stående
Filformat: .MP4, .MOV
Codec: h.264
Bit rate: max 26 Mbps
Frame rate: 25 fps
Filstorlek: högst 30 MB
Porträttformat: sidförhållandet 9:16
Upplösning: 1080 x 1920 pixlar

Möjligheter till anpassade budskap

Det är möjligt att tidsstyra budskap under dygnet, genom att till exempel vända sig till folk i rusningstrafik på morgonen, eller att anpassa budskap efter väder.

Exempel

Bokning & kontakt

Du bokar de digitala tavlorna via en bokningsportal.
Lösenord: sterik
Till bokningsportalen för de digitala tavlorna

Har du frågor eller vill ha hjälp med produktionen, kontakta:
doohstockholm@blomquist.se

Uppdaterad