Kartor

Kartor används ofta i kommunikationsmaterial. Staden har ett kartmanér som följer grafiska profilen. Genom att använda kartmanéret i din kommunikation förstärker du att Stockholms stad är avsändare.

Kartor med detta manér hittar du i stadens kartverktyg, genom att beställa kartunderlag från stadsbyggnadskontoret eller genom att beställa tillgång till karttjänster (för dynamiska kartor på webbplatser och i appar).

Handledningar

Användarhandledning för att ta fram en karta i stadens kartverktyg eller för att beställa en karta/kartunderlag hittar du här nedan. Handledningen finns både som pdf och som supportguider (bara för stadens anställda)

Ladda ner handledningen

Gå till supportguiderna

Styleguide för stadens kartor

Det finns en styleguide med beskrivning och dokumentation över stadens kartor och dess funktioner samt riktlinjer hur de ska användas.
Till styleguiden för stadens kartor

Upphandlade kommunikationsbyråer

Anvisningar för hur stadens upphandlade kommunikationsbyråer ska arbeta med stadens kartmanérhittar du här.

Ladda ner anvisningar för byråer

Exempelkartor

I stadens mediabank hittar du färdiga kartor med stadsdelsnämndsindelning, kommunöversikt med mera. Inloggning till mediabanken hittar du på intranätet.

Till stadens mediabank

Här ser du andra exempel på kartor från några av stadens verksamheter.

Upphovsrätt och användning

 Kartinformationen som ingår i kartan Stadens manér är öppna data enligt CC BY, version 4.0 (länk).Det innebär att kartmaterialet får användas fritt så länge som det framgår att Stockholms stad är källa.

Stadens kartmanér får bara användas av verksamheter inom Stockholms stad.

Kartinformationen kommer från stadens egna kartdatabaser och uppdateras kontinuerligt i takt med att staden växer.

Frågor och svar

Uppdaterad