Stadsinformationstavlor

Stadens förvaltningar och bolag kan använda stadsinformationstavlorna för att kommunicera i det offentliga rummet. Det finns cirka 325 bakombelysta informationstavlor för tryckt material och cirka 60 digitala tavlor för rörligt material.

Det som passar att kommuniceras på tavlorna är ämnen som berör många stockholmare och besökare, att det är något man kan agera på och inte generell verksamhetsinformation. Tavlorna ska prata till stockholmare och besökare som ser tavlorna i stadsmiljön och inte rikta sig till en för snäv målgrupp.

Kampanjens utformning av budskap och innehåll ska följa stadens grafiska profil. Material som inte följer den grafiska profilen, stadsinformationstavlornas riktlinjer eller håller tillräcklig professionell nivå kommer inte publiceras.

Grafiska riktlinjer och utformning av budskap

Disposition 

 • Logotypen ska alltid placeras i övre vänstra hörn.
 • Rubriken ska inte placeras ovanför den första grid-linjen.
 • Undvik att placera budskap under den sista grid-linjen.

Grid

Ladda ner Stockholms stads grid-mall för digitala tavlor (zip-fil)
Ladda ner Stockholms stads grid-mall för Eurosize, tryckta tavlor (zip-fil)
Ladda ner Stockholms stads grid-mall för Fullsize, tryckta tavlor (zip-fil)

Budskap

 • Budskap ska vara korta, enkla och tydliga. Använd alltid ett rakt och enkelt språk utan facktermer eller förkortningar.
 • Max 3 budskapsnivåer. Ett primärt budskap som placeras på rubriknivå, ett eventuellt sekundärt budskap som kort utvecklar budskapet och alltid en hänvisning till en webbplats eller liknande för mer information.
 • Använd gärna ett personligt tilltal.
 • Vissa kampanjer kan även passa att skrivas på engelska.

Typografi

 • Vid flerradiga rubriker är radavståndet detsamma som teckenstorleken, men används versala å, ä eller ö kan detta behöva justeras manuellt.
 • Rubriker skrivs i Stockholm Type Bold eller Stockholm Type Regular. Stockholm Type Display (streck över ä och ö) ska inte användas.
 • Texterna ska ha bra kontrast mot bakgrunden för en god läsbarhet.
 • Stockholms stads färger ska användas och vara rena. Inga gradienter eller andra toningar på textbudskap.
 • Webbadressen ska skrivas i Stockholm Type Bold.

Grafisk profil: typografi 
Grafisk profil: färg

Bild – ikoner, video och fotografi

 • Använd bara fotografier, video och ikoner som staden har rättigheter till, i mediabanken finns bilder med fulla rättigheter.

Grafik profil: bild
Grafisk profil: ikoner

Logotyp

 • Stockholms stads logotyp ska alltid användas finnas med.
 • Logotypen placeras i övre vänstra hörnet av satsytan.
 • Logotypen är alltid 360 px bred i formatet 1080 x 1920 px.
 • Logotypen är alltid 4 kolumner bred i formatet Eurosize och Fullsize. 
 • Logotypen kan antingen vara positiv eller negativ.
 • Bra kontrast mot bakgrunden krävs för en tydlig avsändare.
 • Ingen text eller grafiska element får placeras inom logotypens friyta. Se skiss nedan.

Grafisk profil: logotyper

Materialspecifikation tryckta tavlor

De tryckta tavlorna har två format, Eurosize och Fullsize. Staden använder sidan som står vänd från trafikens riktning. När du producerar materialet är det viktigt att du kommer ihåg att det finns ett totalmått och ett synligt mått då tavlans ram döljer en del av ytan. Instruktioner hittar du i tryck- och materialspecifikationen.

Tryck- och leveransbestämmelser

 

Materialspecifikation digitala tavlor

 • Materialet ska vara 10 sekunder lång.
 • Det primära budskapet bör visualiseras fort och ska sen ligga fast i bild under resten av tiden.
 • Logotypen ska finnas i bild hela tiden.
 • Det ska alltid finnas med ett rörligt element – exempelvis text som växlar, rörlig video som bakgrundsmaterial eller animerade ikoner som förstärker budskapet.
 • Animationer, video och rörliga element ska inte konkurrera med textbudskapet.

Teknisk information

Använd inte printannonser eller befintlig tv-reklam. Framtaget material ska vara specifikt framtaget för detta medium.

Annonslängd: 10 sekunder
Orientering: porträtt/stående
Filformat: .MP4, .MOV
Codec: h.264
Bit rate: max 26 Mbps
Frame rate: 25 fps
Filstorlek: högst 30 MB
Porträttformat: sidförhållandet 9:16
Upplösning: 1080 x 1920 pixlar

I leveransen av digitala tavlor ska också en stillbild av det rörliga materialet skickas in – en så kallad fallback-fil. Dessa kommer visas i områden med mycket trafik där rörligt material inte får exponeras. Stillbilden ska levereras i .png eller .jpg i formatet 1080 x 1920 px.

Goda exempel

Bokning & kontakt

Du skickar in din bokningsförfrågan via bokningsportalen. Där hittar du också information om deadlines och lämnar färdigt material.

Bokningsportalen
Inloggningsuppgifter hittar du på intranätet.

Har du frågor om stadsinformationstavlorna kontakta: redaktion@stockholm.se

Uppdaterad