Interiöra skyltar

Inomhus har vi många olika skyltar som är viktiga för att vi ska vara så tillgängliga som möjligt och för att man ska hitta rätt. Skyltsystemet som bygger på tydlighet är det samma för inomhus som utomhus .

Hänvisningsskyltar

Alternativ 1

 • Skyltens utformning baseras på designsystemets stående grid (se Designsystemet).
 • Logotypens storlek och placering samt skyltens marginaler baseras på designsystemet för stående format.
 • Det övre färgade fältet utgör en fjärdedel av satsytan.
 • Samtliga profilfärger är tillåtna att använda. Lila samt mörkgrå NCS S 7502 Y ger bäst konstrast.
 • Den nedre informationsytan ska vara ljusgrå NCS S1502-Y.

Alternativ 2

 • Skyltens utformning baseras på designsystemets stående grid (se Designsystemet).
 • Logotypens storlek och placering samt skyltens marginaler baseras på designsystemet för stående format.
 • Det övre fältet utgör en fjärdedel av satsytan
 • Samtliga profilfärger är tillåtna att använda. Lila samt mörkgrå NCS S 7502 Y ger bäst konstrast.

Dessa typer av skyltar görs i kantbockad aluminiumplåt med budskap i printad folie med UV laminat.

Exempel

Hänvisningsskylt med mycket information

Vid mycket information används en annan typ av hänvisningsskylt för ökad tydlighet.

Hängande hänvisningsskyltar

Vid vissa tillfällen behöver vi placera hänvisningen i taket för att det ska bli tydligt för besökaren. Dessa kan vara både en- och tvåradiga och vid utformning använder vi griden enligt nedan.

Exempel

Platsskyltar

Platsskyltar utan ikon

 • Skyltarna görs i lackerad aluminium i valfri profilfärg. Använd lila eller mörkgrå för god kontrast.
 • För tillgänglighet ska taktil skrift placeras nedanför informationen på skylten enligt exemplet ovan.
 • Skylten bör placeras 140 cm ovan marken samt undvikas att placeras på dörrar.

Platsskyltar med ikon

 • Skyltarna görs i lackerad aluminium i valfri profilfärg.Använd lila eller mörkgrå för god kontrast.
 • Skylten bör placeras 140 cm ovan marken samt undvikas att placeras på dörrar.

Skolskyltar

För skyltar i skolor har det tagits fram ett samlat dokument med typlösningar. Du kan ladda hem dokumentet här:
Anvisningar för skolskyltar

Uppdaterad