Tryck

Vi producerar en mängd olika trycksaker inom staden. För att underlätta och göra arbetet mer effektivt med tryckta produkter har vi tagit fram stöd och mallar. För själva trycket har vi ramavtal med en en leverantör.