Rekryteringsannonser

Stockholms stad har många kvaliteter som gör oss till en mycket attraktiv arbetsgivare. För att bli ännu bättre på att kommunicera detta till både befintliga och potentiella medarbetare finns en gemensam budskapsplattform och strategi för stadens kommunikation som arbetsgivare. Som en del av denna strategi har InDesign-mallar för rekryteringsannonser tagits fram, med budskap som följer budskapsplattformen. De bilder vi valt till annonserna visar dem vi är till för: Stockholmarna.

Dessa mallar kan du bara använda om du har programmet InDesign installerat. Har du en tidigare version av programmet än CC är det filen som heter InDesign Markup Documet som du ska använda.

Hänvisningsannonser - 70x40 mm

Detta är vår minsta annons där bara rubriken kan ändras. Annonsen finns i alla fem olika profilfärger.

Ladda ner en zip-fil med Indesignmallar för hänvisningsannonserna

Puffannonser - 92x 70 mm

Denna annons används när det handlar om en enda tjänst. För att sprida en konsekvent bild av staden som arbetsgivare ska endast rubrik och mening två i annonstexten ändras. Övrig information om tjänsten ska finnas på webben. Annonsen finns i alla fem olika profilfärger.

Ladda ner en zip-fil med Indesignmallar för puffannonserna

Annons - 124x125 mm

Denna annons används för en eller flera tjänster. Den inledande texten lyfter fram kärnan ikommunikationsplattformenför attraktiv arbetsgivare och ska inte ändras. Fatta dig så kort som möjligt runt tjänsten här i annonstexten och berätta mer på Jobbistan. Det viktigaste är tjänsten/yrket och vilken förvaltning/enhet det gäller.

Texten ”Läs mer på jobba.stockholm” ska alltid vara med som avslutning på annonsen.

Annonsen finns med olika bilder som speglar olika verksamheter.

Ladda ner en zip-fil med Indesignmallar för annonserna 124x125 mm

Annons - 250x120 mm

De här annonserna lämpar sig för samannonsering av flera tjänster.De vita rutorna är låsta men du kan ändra texten. För att sprida en konsekvent bild av staden som arbetsgivare behåller du de fyra första meningarna i annonstexten.

I den lilla textrutan ska jobba.stockholm alltid ligga först skriven med Stockholm Type Bold. Efter den adressen kan du lägga till eventuella facebooksidor, sajter eller bloggar som är relevanta för den som vill veta mer om oss. Dessa ska vara skrivna i Stockholm Type Regular.

Annonsen finns med olika bilder som speglar olika verksamheter.

Ladda ner en zip-fil med Indesignmallar för annonserna 250x120 mm

Uppdaterad