Kontorstryck

För kontorstryck har vi ett antal gemensamma mallar för Word. Mallarna finns som ett verktyg och en hjälp för dig att följa vår grafiska profil så att vår kommunikation blir tydlig och enhetlig.

Mallarna har en design med en bredare vänstermarginal som tydligt lyfter fram vår logotyp och avsändaren. De har kortare radlängd för att uppfylla tillgänglighetskraven för god läsbarhet.

De gemensamma mallarna hittar du  under den mallknapp i form av S:t Erik som ligger längst till vänster på fliken Start när du startat Word.

Läs mer om mallarna på intranätet.

Ska du skapa egna kontorsmallar hittar du instruktioner gällande mått i pdf-dokumentet nedan.

Ladda hem instruktioner för kontorsmallar

Uppdaterad