Trycksaker

Vi producerar en mängd trycksaker och på den här sidan hittar du både Indesign-mallar och exempel på hur vi enkelt och tydligt kan kommunicera med Stockholmarna genom vår grafiska profil.

Trycksaksmall

Trycksaksmallen är för att göra flersidiga trycksaker i A4 format i programmet Indesign.

Ladda ner trycksaksmallen i Indesign

Se exempel på hur mallen ser ut

Nyhetsbrev

Mallen är gjord för att skapa ett fyrsidigt nyhetsbrev i A4 -format. Den  finns både för bestruket och obestruket papper. I mappen finns både en version för CS5 och en version för CS4 ( .idml ) samt instruktioner.

Ladda ner Indesignmallen för nyhetsbrev på bestruket papper

Ladda ner Indesignmallen för nyhetsbrev på obestruket papper

Exempel

Nedan hittar du flera olika exempel med tillhörande beskrivning på hur profilen har använts på ett bra sätt för att ge idéer och stöd vid framtagning av nytt material.

Årsredovisning– Omslag och inlaga

 • Den grå bakgrundsfärgen används för att lyfta färgerna i rutsystemetoch skapaenmjukare kontrast. Användandet av den grå bakgrundsfärgen bidrar även tillen tydlig identitet.
 • Om man jobbar med bilder som skiljer sig i manér är rutsystemet att föredra. Är bilderna i färg ska rutsystemet placeras mot grå bakgrund för att lugna ner de olika intrycken.
 • Jobba gärna med utfallande baksidor i solid färg med enbart logotyp. Detta är ett bra sätt att kontrastera framsidan.
Vid behov av extra synlighet kan man jobba med utfallande profilfärger i kombination med svart / vit typografi på t. ex. framsidor.

 • Använd så fåstorlekar på typografin som möjligtför att göra intrycket av brödtexten, ingress och rubriklugn och läsbar.
 • Färgadesiffror och diagram i större storlek kontrasterar det lugna huvudinnehållet och lyfter viktig information. Typografin är dessutom så pass karaktäristiskatt siffrorna fungerar som ett grafiskt element och bidrar till en starkare identitet.
 • Försök lämna vissa ytor vita, som man i det här exemplet gjort ovanför rubriken, för att ge layouten ett lugnare och mer hanterat uttryck som bidrar till bättre läsbarhet.
 • I inlagor bör maximalt antal färger vara två.

Broschyr

 • Den grå bakgrundsfärgen används för att lyfta färgerna i rutsystemet och skapa en mjukare kontrast. Användandet av den grå bakgrundsfärgen bidrar även till en tydlig identitet.
 • Symbolen kan med fördel användas som grafiskt element om sammanhanget förklarar och förstärker kopplingen till staden.
 • Använd gärna svartvita bilder i kombination med färg. Detta bidrar till ett lugnare intryck ochen högre kvalitetskänsla på bilden.
 • Förordet särskiljs från övrigt innehåll genom användningav den grå färgen.
 • Typografin blir än meridentitetsskapande när den får ta för sig ochskapar i det här fallet dynamik och kontrast i layouten.
 • Försök lämna vissa ytor vita för att ge layouten ett lugnare och mer hanterat uttryck vilketbidrar till bättre läsbarhet.

 • Använd så få storlekar på typografin som möjligt för att göra intrycket av brödtexten, ingress och rubrik lugn och läsbar.
 • Siffror i större storlek kontrasterar det lugna huvudinnehållet och lyfter viktig information. Typografin är dessutom så pass karaktäristisk att siffrorna fungerar som ett grafiskt element och bidrar till en starkare identitet.
 • Försök lämna vissa ytor vita, som man i det här exemplet gjort ovanför ingressen, för att ge layouten ett lugnare och mer hanterat uttryck som bidrar till bättre läsbarhet.
 • I inlagor bör maximalt antal färger vara två.
 • Att jobba med kombinationen färgat rutsystem, svartvit bild samt tydlig typografi lyfter identiteten mer än att jobba med till exempel en färgbild och vit / svart typografi.
 • Jobba gärna utfallande med bilder om kvaliteten håller.

 • Gridsystemet utnyttjas dynamiskt för placering av bilder (3/3 spalter eller 2/3 spalter).
 • Viktig information lyfts i marginalen.
 • Använd gärna svartvita bilder. Detta bidrar till ett lugnare intryck samt en högre kvalitetskänsla på bilden

 • När man arbetar med mycket information, låt gärna det mest relevanta ta för sig.
 • Siffror får gärna vara stora, medan mer detaljerad information gärna får vara mindre.
 • Lyft gärna ikoner stort som ett grafiskt element.

Uppdaterad