Varumärkesstrategi

Alla våra olika verksamheter är tillsammans en kommunkoncern med ett gemensamt varumärke - Stockholms stad. Det gör oss lätta att känna igen för våra intressenter och bidrar till intern samhörighet. Genom ett medvetet arbete med vår kommunikation skapas en enhetlig och relevant bild av staden. Vi utnyttjar kraften i att tillsammans vara Stockholms stad och har en medveten och sammanhållen varumärkeshantering.