Vårt varumärke

En mångfald av viktiga verksamheter utgör Stockholms stad. Tillsammans är vi en kommunkoncern som hålls samman av ett gemensamt varumärke. Vår strävan är att skapa en tydlig bild av Stockholms stad. Då gör vi det lättare för stockholmarna att förstå vad som ingår i den kommunala servicen och att ta tillvara sina demokratiska rättigheter. Varumärket Stockholms stad ska inge förtroende hos intressenterna och stärka oss som enskilda verksamheter.

Bilden av staden är vårt varumärke

Stockholms stads varumärke är summan av de uppfattningar som vår omvärld och vi själva har om vår verksamhet. Avgörande är alla de möten vi dagligen har med stockholmarna och andra intressenter. Men styrkan i vårt varumärke avgörs av kvaliteten på vår service och våra tjänster. Vi bygger det inifrån – tillsammans. Det vi förmedlar i vår kommunikation ska stämma överens med vilka vi är och vad vi står för. Då blir bilden av oss sann och trovärdig.

Stockholms stad är vårt eget varumärke, som vi själva har rådighet över och kan profilera. I kraften av vår roll och storlek påverkar vi även varumärket Stockholm som plats. Våra verksamheter bidrar till att Stockholm är en attraktiv plats att leva på, men har också betydelse för Stockholm som besöksdestination, evenemangsstad och för attraktionskraften bland företagare och investerare.

Vår vision

Stadens vision är vårt långsiktiga gemensamma åtagande. Den skapar engagemang, stolthet och delaktighet i utvecklingen av Stockholm. Ur visionen hämtar vi vägledning för den stad vi strävar efter att förverkliga. Vi är en koncern med ett gemensamt varumärke – och vårt gemensamma varumärke ska signalera våra ambitioner:

  • Stockholm är en öppen, välkomnande och levande stad; fylld av folkliv, kultur, storstadspuls och natur.-
  • Stockholm är en smart och digital stad, ett nav för innovation och världsledande inom it och kreativa näringar.
  • Stockholm växer hållbart i ett brett perspektiv. Vi värnar om livskvalitet, hushåller med resurser och minimerar klimatpåverkan.

Uppdaterad