Avsändare

Det ska alltid framgå att Stockholms stad är avsändare när staden kommunicerar. Det viktigaste elementet är logotypen S:t Erik som alltid ska finnas med.