Grafisk profil

Stockholms stad med alla verksamheter är en kommunkoncern och ett gemensamt varumärke. Därför måste vi göra det tydligt för stockholmarna vilka verksamheter som ingår i Stockholms stad så att de ser att vi hänger ihop. Det gör vi genom att konsekvent använda vår grafiska profil.