Varumärkesmanual

Välkommen

Stockholms stad med alla verksamheter är en kommunkoncern och ett gemensamt varumärke. Stockholms stads varumärke är summan av den uppfattning som både andra och vi själva har av staden och det vi gör. Styrkan i vårt varumärke bestäms först och främst av kvaliteten på vår service och våra verksamheter. Stockholms stads varumärke är därför någonting som vi bygger inifrån – tillsammans.

I manualen hittar du information och riktlinjer för hur vi ska bygga vårt varumärke. Att använda vår grafiska profil konsekvent är ett sätt. Här finns allt som ingår i vår profil och flera goda exempel att inspireras av i vårt gemensamma arbete med att bygga varumärket Stockholms stad.

Profilering

Här finns riktlinjer för kläder, roll-ups, bilar, inredning, profilprodukter och flaggor.

Läs mer om profilering

Inspiration

Här hittar du inspirerande exempel.

Till de inspirerande exemplen

Varumärkesstrategi

Här hittar du vår varumärkesplattform, vilka varumärkesregler som gäller för bolagen och riktlinjer för positioneringen Stockholm – The Capital of Scandinavia.

Läs mer om vår varumärkesstrategi

Tryck

Här finns riktlinjer, inspiration och mallar för trycksaker, rekryteringsannonser, kampanjer och kontorstryck.

Läs mer om tryck

Avsändare

Här hittar du vår namnstrategi samt riktlinjer för samarbeten och för leverantörer som arbetar på uppdrag för Stockholms stad.

Läs mer om avsändare

Skyltar & kartor

Här hittar du riktlinjer för både exteriöra och interiöra skyltar, skyltning vid byggen, parker och torg, digitala skyltar samt kartor.

Läs mer om skyltar och kartor

Grafisk profil

Här hittar du riktlinjer för vår logotyp, vårt typsnitt, färger, bilder, ikoner och designsystem.

Läs mer om vår grafiska profil

Digitalt

Här finns riktlinjer för webbplatser och e-tjänster, sociala medier, appar samt rörlig bild.

Läs mer om digitalt

Kontakt

Har du ett gott exempel som kan hjälpa eller inspirera andra?
Är det något du tycker vi kan förklara bättre?
Hör av dig!
varumarkesmanual@stockholm.se

Aktuellt